Forensische Psychodiagnostiek en Counseling

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Verdiep je in de boeiende wereld van de forensische psychologie

 • Jij hebt een bachelordiploma in de Toegepaste Psychologie
 • Of een master in de klinische psychologie of de criminologie
 • Stel je dan kandidaat voor het Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling.
 • Je werkt aan juridisch relevante counselingvaardigheden.
 • Je krijgt les van nationale en internationale experts.
 • Thema’s die aan bod komen zijn: 
  • Het juridische kader en het forensische werkveld 
  • Forensische psychodiagnostiek bij personen die feiten plegen
  • Risicotaxatie- en management
  • Counseling vaardigheden binnen de forensische hulpverlening 
  • Wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap 
 • Lessen worden ingepland op dinsdag en/of donderdagavond.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Helena Verhelle
Helena Verhelle
Inhoudelijke coördinator
Voor al je inhoudelijke vragen.
Stieven Rottier
Stieven Rottier
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Troeven

image.alt

Brede en actuele sector

In onze postgraduaatopleidingen richten we ons specifiek op het forensisch werkveld, wat een groeiende sector is. We willen de kennis rond het forensisch vakgebied doorgeven aan de deelnemende en toekomstige hulpverleners binnen deze sector.

image.alt

Leren én doen

We delen onze lessen op in een theoretisch en een praktijkluik, waarin je als hulpverlener ook effectief aan de slag gaat. Je buigt je over casussen en leert de inzichten en technieken uit de les toepassen. 

image.alt

Expertise

Expertise dragen wij hoog in het vaandel. Alle sessies worden verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffend forensisch gebied.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Inhoud
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Professionele bonus
 • KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Het curriculum bestaat uit 2 academiejaren met een totaal van 56 contactbeurten waarbij we telkens streven naar een evenwicht tussen theorie en praktijk. In elk onderdeel kaderen we recente tendensen, visies en benaderingen in verband met het desbetreffende onderwerp. Daarnaast reiken we de nodige vaardigheden aan en toetsen we deze aan de praktijk. 
   
  Fase 1 | Het eerste academiejaar omvat 28 contactbeurten van telkens 3 uur. Hier ligt de focus op het juridische kader en het forensische werkveld, forensische psychodiagnostiek bij personen die feiten plegen, risicotaxatie- en management en verslaggeving.

  Fase 2 | Het tweede academiejaar omvat eveneens  28 contactbeurten van telkens 3 uur. In dit jaar ligt de focus voornamelijk op de counselingvaardigheden binnen de hulpverlening, en de wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap. 
   
  De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffende forensische gebied. We bieden een evenwicht tussen academische expertise en praktijkkennis. 

 • Doelpubliek

  Deze opleiding richt zich tot professionele bachelors in de Toegepaste Psychologie, masters in de Klinische Psychologie en masters in de Criminologie. 

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met professionele ervaring in het forensische werkveld kunnen zich kandidaat stellen. Een stuurgroep zal elk dossier individueel in overweging nemen. 

 • Inhoud

  Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding verspreid over 2 academiejaren, en omvat in totaal 168 contacturen of 56 contactbeurten van telkens 3 uur. Elk academiejaar omvat 28 lesavonden.

  Hieronder vind je een overzicht van de thema's die aan bod komen (onder voorbehoud van wijzigingen). Wil je van élk opleidingsjaar de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids.

  Eerste opleidingsjaar (2022-2023)

  • Het juridische kader en het forensische werkveld 
  • Forensische psychodiagnostiek bij personen die feiten plegen
  • Risicotaxatie- en management

  Tweede opleidingsjaar (2023-2024)

  • Counseling vaardigheden binnen de forensische hulpverlening 
  • Wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap 

  De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale experts op het desbetreffende forensische gebied. We bieden een evenwicht tussen academische expertise en praktijkkennis. 

 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 
   
  Vanaf maart 2024 kan je je opnieuw kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2024. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar  forensic.tp@thomasmore.be. Nadien word je in groep uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. 

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Inschrijvingsgeld

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt €950 per volledig opleidingsjaar of €1900 voor de 2-jarige cyclus. 
  • Voorschot 500 euro
  • De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2023.
  • Lesmateriaal | Er wordt een elektronisch leerplatform aangeboden voor het lesmateriaal en de zelfstudieteksten.

  Annulatievoorwaarden

  • Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.
  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald.
  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2023.
 • Professionele bonus

  Wanneer je beschikt over een diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie, master in de Klinische Psychologie en master in de Criminologie, ontvang je het getuigschrift Forensische Psychodiagnostiek en Counseling, indien alle 8 modules gevolgd zijn én indien je geslaagd bent voor alle schriftelijke en mondelinge examenmomenten. 

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs, ontvangen onder dezelfde voorwaarden een certificaat. 

 • KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille en Cevora. 

  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door Cevora. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.