Forensische psychodiagnostiek en counseling

Postgraduaat

Locatie: Antwerpen -Campus Sanderus

Je bent van harte welkom tijdens onze Opencampusdag op zaterdag 22 juni, 10 - 14 uur.
Klik hier voor meer info. Graag tot dan!

Het forensische werkveld betreft een brede en voornamelijk groeiende sector. Het houdt niet uitsluitend het justitiële domein in, maar dekt zowel de verplichte als de vrijwillige hulpverlening. Deze groei van de forensische hulpverleningssector gaat gepaard met een toenemende vraag naar specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van de forensische psychologie.

De forensische psychologie situeert zich op het raakvlak tussen de psychosociale hulpverlening en justitie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de forensische hulpverlening specifieke functievereisten heeft op het gebied van kennis (bv. juridische en deontologische kennis, kennis van veel voorkomende vormen van psychopathologie binnen dit werkveld, …) alsook van vaardigheden (bv. vaardigheid in de hantering van instrumenten voor forensische psychodiagnostiek, specifieke communicatievaardigheden met dader en slachtoffer, counselingvaardigheden rekening houdend met ondermeer de juridische context, verplichte hulpverlening…).

Het tweejarige postgraduaat forensische psychodiagnostiek en counseling wil voor de professional een brede en diepgaande opleiding in de forensische psychologie aanreiken. Hierbij zal het accent niet uitsluitend op kennis maar ook op vaardigheden gericht zijn. De professional maakt tijdens deze opleiding voornamelijk kennis met de hulpverlening bij daders. Daarnaast komt de rechtspsychologie alsook de wisselwerking tussen het dader- en slachtofferschap aan bod.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding richt zich tot professionele bachelors in de toegepaste psychologiemasters in de psychologie en masters in de pedagogiek. Je kan je voor de nieuwe opleidingscyclus die in september 2018 van start zal gaan, of voor losse modules kandidaat stellen door een motiveringsbrief met CV naar Tine Vertommen op te sturen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25, de opleiding gaat pas van start vanaf 15 deelnemers.

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met professionele ervaring in het forensische werkveld kunnen zich voor afzonderlijke modules inschrijven. Een stuurgroep zal elk dossier individueel beoordelen.

 • Programma

  Programma

  Het programma is interactief: de sessies bestaan uit een theoretisch gedeelte in de vorm van een hoorcollege en een praktijkgericht gedeelte waarbij casusvoorbeelden en -besprekingen centraal staan.

  Ieder academiejaar gebeurt de evaluatie van 3 modules aan de hand van een geïntegreerd werkstuk dat tegen het einde van ieder academiejaar afgewerkt wordt. Op het einde van ieder academiejaar wordt 1 module met een mondeling examen geëvalueerd.

  Lesdagen

  Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 8 praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 168 contacturen of 56 contactbeurten van telkens 3 uur. Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van 3 uur.
   
  Het curriculum bestaat uit modules waarbij telkens naar een evenwicht tussen theorie en praktijk zal gestreefd worden. In elke module worden enerzijds de recente tendensen, visies en benaderingen in verband met het desbetreffend onderwerp gekaderd. Anderzijds worden de nodige vaardigheden toegelicht en aan de praktijk getoetst.
   
  Het 1e academiejaar omvat 4 modules verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. In dit 1e jaar ligt de focus op het juridisch kader en het forensisch werkveld, de psychodiagnostiek bij minderjarige plegers en de psychodiagnostiek bij volwassen daders.
   
  Het 2e academiejaar omvat eveneens 4 modules verspreid over 28 contactbeurten van telkens 3 uur. In dit 2e jaar ligt de focus op integratief werken binnen het forensisch werkveld, de counselingvaardigheden binnen de hulpverlening bij daders, en de wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap.

  De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationaal erkende experts op het desbetreffend forensisch gebied. Er is een goed evenwicht tussen academische- en praktijkexpertise.

  De contactbeurten vinden telkens plaats op dinsdag- of donderdagavond van 18 tot 21 uur. Zo kan de opleiding met beroepsactiviteiten gecombineerd worden.

  Academiejaar 2018-2019 (eerste opleidingsjaar)

  Academiejaar 2019-2020 (tweede opleidingsjaar)

  • Module 5 | Integratief werken binnen het forensisch werkveld
  • Module 6 | Counseling bij plegers I
  • Module 7 | Counseling bij plegers II
  • Module 8 | De psychologie van het slachtofferschap 

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Studiegeld

  Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld bedraagt €950 per volledig opleingsjaar (i.e. 4 modules) of €1900 voor de 2-jarige cyclus (i.e. 8 modules). Indien je een volledig opleidingsjaar succesvol hebt beëindigd, maar je wenst het tweede opleidingsjaar niet volledig te volgen, dan bedraagt het volgen van elke bijkomende module €260. Indien je een of meerdere afzonderlijke modules wenst te volgen, dan dien je €360 per module te betalen. Er wordt een elekrtonisch leerplatform aangeboden voor de zelfstudieteksten.

  De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2019.

  Annulatievoorwaarden

  Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.

  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald.
  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2019.

  Betaald educatief verlof en KMO portefeuille

  Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. 
  De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. 
  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je terug op de website van CEVORA.

  *NIEUW*

  Indien je voor een volledig opleidingsjaar inschrijft, krijg je bovendien de unieke kans om aan een voordelig tarief studiedagen rond een forensisch gerelateerd thema te volgen. Concreet kan je, bij inschrijving voor een volledig opleidingsjaar, bijkomende studiedagen voor de helft van de prijs bijwonen. Je geniet dus een korting van 50%! De studiedagen zullen binnenkort bekendgemaakt worden. Let wel: het aantal 'gratis' plaatsen per studiedagen is beperkt. We hanteren hierbij een first-come-first-serve regel.

 • Getuigschrift

  Getuigschrift

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift Forensische Psychodiagnostiek en Counseling, indien alle 8 modules gevolgd zijn én indien je geslaagd bent voor alle schriftelijke en mondelinge examenmomenten.

  Een afzonderlijk certificaat wordt toegekend aan deelnemers die slagen voor de gevolgde module(s).

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore