Diabeteseducator

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Verpleegkunde

Locatie: Lier - Campus Lier

Deze opleiding is VOLZET. Je kan je niet meer inschrijven voor deze opleiding.

Het aantal mensen met diabetes mellitus neemt alsmaar toe, onder meer ten gevolge van de veroudering van de bevolking, de Westerse levensstijl en de toename van obesitas. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners, zowel intra- als extra-muraal, geconfronteerd met deze problematiek.

De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatiënten in eerste lijn (2009), bracht heel wat veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. In de diabeteszorg neemt de diabeteseducator een centrale positie in. Het motiveren van de patiënt om zijn levensstijl aan te passen en het bieden van ondersteuning zodat de zorgvrager zijn chronische aandoening een plaats kan geven in zijn dagelijks leven, zijn een dagelijkse uitdaging voor de zorgverlener.

Ook het invoeren van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie (2012) bewijst dat hoogopgeleide zorgverleners onmisbaar zijn. Het leveren van kwalitatief goede diabeteszorg vraagt specifieke deskundigheid en bekwaamheid van de zorgverlener.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Naast het uitdiepen van de theoretische kennis zal de aandacht voornamelijk gaan naar de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties.

Na het volgen van de opleiding kan je met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten kwalitatief hoogstaande diabeteszorg aanbieden op maat van de patiënt, zowel intra- als extramuraal.

De opleiding is erkend in het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Scroll naar beneden voor meer info

Waarom kiezen voor Diabeteseducator?

Lesgevers

Voor samenstelling van het lesprogramma wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. Alle lesgevers zijn professionals met een ruime ervaring in de diabeteszorg.

Interactief onderwijs

Onder leiding van ervaren diabeteseducatoren, wordt in de opleiding veel aandacht geschonken aan praktijkgerichte casussen. Deze worden klassikaal besproken, met aandacht voor multidisciplinaire benadering. Interactie tussen docenten en studenten staat centraal in het lesgebeuren.

Opbouw

 • Doelgroep
 • Samenwerking
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Doelgroep

  Deze postgraduaat richt zich naar bachelors verpleegkunde en vroedkunde, kinesisten, diëtisten en podologen, maar ook HBO5-verpleegkundigen. Andere gezondheidswerkers kunnen na een intakegesprek toestemming krijgen om deel te nemen aan de opleiding.

 • Samenwerking

  De opleiding ‘postgraduaat Diabeteseducator’ wordt georganiseerd in samenwerking met de AP Hogeschool Antwerpen. Concreet betekent dit dat de lesdagen afwisselend plaatsvinden op Campus Lier en Campus Spoor Noord (AP Hogeschool).

  Het PG Diabeteseducator omvat 150 contacturen, verspreid over de volgende lesdagen (telkens op vrijdag, uitgezonderd deelname diabetes symposium te Gent):

  2020

  • Oktober: 2-9-16-23-30
  • November: 9 of 10 (deelname diabetessymposium Gent)-20-27
  • December: 4-11

  2021

  • Januari: 8-15-22-29
  • Februari: 5-12-26
  • Maart: 5-12-19-26
  • April: 2-23
  • Schriftelijk examen:28 mei
 • In de praktijk

  Het curriculum omvat 5 opleidingsonderdelen:

  • Biomedische wetenschappen (4 SP)
  • Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen (4 SP)
  • Innovatie en organisatie van de diabeteszorg m.i.v. paper (4 SP)
  • Casuïstiek m.i.v. practicum (4 SP)
  • Klinische onderwijs (4 SP)

  De lesinhouden worden getoetst aan de hand van één geïntegreerd schriftelijk examen. Dit examen vindt plaats op vrijdag 28 mei. De student dient 50% te behalen op het examen om te slagen voor de opleidingsonderdelen biomedische wetenschappen, verpleegkundige en psychosociale wetenschappen en casuïstiek miv practicum.

  Verder maken de studenten een paper. In dit werk tonen de studenten aan dat ze in staat zijn om een individueel aangepast educatieprogramma op te maken voor een specifieke diabetespatiënt. Om te slagen voor het opleidingsonderdeel ‘Innovatie en organisatie van de diabeteszorg’ dient de student 50% te behalen op de paper.

  Stage

  Klinisch onderwijs omvat 40 uren stage. Deze zijn gespreid over 3 domeinen: minstens 32 uren stage in tweede lijn, minstens 4 uren stage in eerste lijn en minstens 4 uren patiëntgerichte initiatieven bijwonen.

  De studenten leggen zelf contact met een stageplaats naar keuze. Stagedagen en -uren worden in onderling overleg met de stageplaats vastgelegd. De stage kan aangevat worden vanaf januari 2021, uitgezonderd patiëntgerichte initiatieven. Deze kunnen reeds gevolgd worden vanaf de start van de opleiding. De evaluatie van klinisch onderwijs gebeurt aan de hand van het stageboek en portfolio.

  Het stageboek omvat algemene gegevens over de stageplaatsen en een reflectieverslag van elk stage-onderdeel. Het portfolio is een weergave van alle geleverde inspanningen die de student gedurende het academiejaar geleverd heeft met als doel het verwerven en realiseren van de beroepsspecifieke competenties. Een persoonlijke ontwikkelingsplan maakt onderdeel uit van het portfolio.

  De student dient 50% te behalen om te slagen op het opleidingsonderdeel ‘klinisch onderwijs’.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat Diabeteseducator bedraagt voor 20 studiepunten €930 + een aparte bijdrage voor het cursusmateriaal dat door de hogeschool verdeeld wordt. Het merendeel van het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld via het leerplatform.

  • Betalen met opleidingscheques is niet mogelijk.
  • De opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

Na je studie

 • Na je studie
 • Na je studie

  Indien je beschikt over een bachelordiploma dan ontvang je – na het succesvol doorlopen van de opleiding een diploma ‘postgraduaat diabetes-educator’. Indien je beschikt over een HBO5-diploma, dan ontvang je een certificaat.

  Met je diploma/certificaat kunnen verpleegkundigen, diëtisten, kinésisten en podologen het specifiek RIZIV-nummer aanvragen inzake de zorgtrajecten diabetes type 2.

  Verpleegkundigen die de opleiding met succes voltooien kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.