Module 7 | Het kind in zijn context

Doelstelling en inhoud 

De context van het kind omvat verschillende betrokkenen. In deze module ligt de focus op de ouders. De betrokkenheid van ouders maakt een niet te onderschatten onderdeel uit van het spelgerichte counselingsproces. De gesprekken met ouders kunnen door een andere hulpverlener worden uitgevoerd of door de spelcounselor zelf. In deze module kijken we naar de mogelijkheden om als spelcounselor een bereidheid tot verandering bij de ouders te doen ontstaan.Er wordt aandacht besteed aan de beleving van ouderschap, de positie van de ouderbegeleider, de mogelijke ouderproblematiek en de competenties die nodig zijn om met ouders te werken.