Module 10 | Psychosociale problemen bij kinderen

Doelstelling en inhoud 

In deze module wordt stilgestaan bij de belangrijkste psychosociale problemen bij kinderen waar je als client-centered spelcounselor mee te maken kunt krijgen. Doel van deze module is de kennis hiervan op te frissen en te verdiepen zodat deze in de praktijk ingezet kan worden. Volgende thema’s komen aan bod: hechting, echtscheiding en rouw.