Module 9 | Trainingsweekend: thema's in het client-centered spelcounselingsproces

Doelstelling en inhoud 

In deze laatste training vindt er een verdieping plaats van verschillende thema’s die in de twee vorige trainingen naar voren zijn gekomen. De client-centered basishouding staat hierbij weer centraal. De deelnemers leren vanuit deze houding om te gaan met kinderen met specifieke psychosociale problemen die reeds in de vorige modules aan bod kwamen en waar de deelnemer ook in de intensievere praktijkopdrachten mee te maken krijgt. Samen met de verdergaande ervaringen op de werkplek en in de supervisie vindt in deze training een verbreding en verdieping plaats van inzicht in de problematiek van het kind en het gezin. Eigen ervaringen vormen in deze training het uitgangspunt.

Weekend

De lesdata worden later bekend gemaakt.

Supervisie

De supervisiemomenten worden vastgelegd in overleg met de eigen supervisor. Supervisie gaat door in kleine groepjes van 3 tot 4 personen en vindt 6 keer plaats.

Docenten

Het trainingsweekend zal door 3 docenten begeleid worden.