Module 7 | Het kind in zijn context

Doelstelling en inhoud 

De context van het kind omvat verschillende betrokkenen. In deze module ligt de focus op de ouders. De betrokkenheid van ouders maakt een niet te onderschatten onderdeel uit van het spelgerichte counselingsproces. De gesprekken met ouders kunnen door een andere hulpverlener worden uitgevoerd of door de spelcounselor zelf. In deze module kijken we naar de mogelijkheden om als spelcounselor een bereidheid tot verandering bij de ouders te doen ontstaan. Er wordt aandacht besteed aan de beleving van ouderschap, de positie van de ouderbegeleider, de mogelijke ouderproblematiek en de competenties die nodig zijn om met ouders te werken.

Ook specifieke problematieken zoals KOPP en misbruik komen aan bod in deze module.

Opleidingsdagen

De lesdata worden later bekend gemaakt.

Supervisie

De supervisiemomenten worden vastgelegd in overleg met de eigen supervisor. Supervisie gaat door in kleine groepjes van 3 tot 4 personen en vindt 6 keer plaats.

Docenten

  • Heidi Schrooyen, maatschappelijk werker in een CLB en speltherapeut in een multidisciplinaire groepspraktijk.
  • Dinette Kooiman, master in de orthopedagogiek en speltherapeute. Werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie en opvoedingsondersteuning in Mortsel.¬†
  • Anke Stuer-Jespers, psychologisch consulente, client-centered spelcounselor, docent in de opleiding Toegepaste Psychologie (Thomas More Antwerpen) en therapeut in een multidisciplinaire groepspraktijk.