Module 6 | Interventies in de client-centered spelcounseling (deel 1)

Doelstelling en inhoud 

In deze module wordt gekeken naar welk meer specifiek aanbod individuele kinderen nodig hebben in een counselingproces. Zo zijn er kinderen die vooral ego-ondersteuning nodig hebben, andere kinderen vragen om meer losmakende technieken. Ook de behoefte aan structuur en de cognitieve mogelijkheden van het kind kunnen om specifieke interventies vragen. De deelnemers leren spelvormen en gedrag van het kind op elkaar af te stemmen, de beeldtaal van het kind zo goed mogelijk te begrijpen en boodschappen te geven in het spel.

In deze module gaat de aandacht vooral naar de verkennende en verbeeldende fase. In module 8, die inhoudelijk een vervolg is van module 6, komt de verdiepende en afrondende fase aan bod.

Tijdens deze module wordt ook een uitgebreidere client-centered spelcounselingopdracht opgestart die in de praktijk wordt uitgevoerd en vanuit de opleiding wordt gesuperviseerd.

Opleidingsdagen

De lesdata worden later bekend gemaakt.

Supervisie

De supervisiemomenten worden vastgelegd in overleg met de eigen supervisor. Supervisie gaat door in kleine groepjes van 3 tot 4 personen en vindt 6 keer plaats.

Docenten

  • Dinette Kooiman, master in de orthopedagogiek en speltherapeute. Werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie en opvoedingsondersteuning in Mortsel.¬†
  • Tinne Anthonissen, bachelor in de toegepaste psychologie en speltherapeute. Werkzaam in een zelfstandige praktijk.