Module 5 | Training 2: getuige zijn

Doelstelling en inhoud 

Deze tweede training heeft tot doel om op een congruente en transparante wijze getuige te kunnen zijn van wat het kind in het counselingsproces laat zien. Het kunnen getuige zijn van het leed en de centrale thema's van kinderen en gezinnen is een zeer belangrijke basis van een client-centered spelcounselingsproces. Ook in deze training spelen de eigen ervaringen van de deelnemers weer een belangrijke rol.

We gaan opnieuw aan de hand van sandplay en rollenspelen aan de slag met eigen materiaal alsook met casussen uit de praktijk.

Opleidingsdagen

  • 9 - 10 maart 2024

Docenten

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt het weekend begeleid door 2 of 3 docenten.