Module 3 | Training 1: grondhoudingen in de client-centered spelcounseling

Doelstelling en inhoud 

In deze eerste training wordt intensief verder gewerkt aan de empathische grondhouding die bij de client-centered spelcounselor de basis vormt voor de begeleiding van het kind. Een dergelijke grondhouding wordt vooral geleerd door doen en ervaren. Afstemmen op het kind en empathisch reflecteren zijn hierbij belangrijke vaardigheden die bij alle verschillende interventies aan de orde komen. Het opbouwen en hanteren van de counselingsrelatie vraagt van de deelnemers zelfreflectie en zelfkennis.

Enerzijds werken we tijdens dit weekend aan eigen materiaal om zo onze eigen kwaliteiten en valkuilen tegen te komen. Anderzijds werken we met praktijkvoorbeelden en gaan we op zoek naar je eigen houding hierin. We gaan aan de slag met sandplay en rollenspelen.

Opleidingsdagen

  • 20 - 21 januari 2024

Docenten

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt het weekend begeleid door 2 of 3 docenten.