Module 2 | Spel en spelontwikkeling

Doelstelling en inhoud 

Wanneer we de spelkamer induiken is het belangrijk om het spel te kunnen plaatsen in de verschillende leeftijdsfasen van het kind. Ook de waarde van de verschillende spelvormen voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind komt aan bod.

De deelnemers leren tevens aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn om te komen tot spel: de inrichting van de spelkamer, aanwezige spelmaterialen, spelbegeleidingstechnieken enz.

Om aansluiting te vinden bij het spel van kinderen is het van belang te leren spreken in beeldtaal.  We bekijken het spel en gaan op zoek naar thema’s, patronen, … die in het spel terugkeren.

De deelnemers maken verder kennis met de beeldcommunicatie en er wordt geoefend in verbeeldend spel. Ook oefeningen op de vaardigheden om als client-centered spelcounselor gebruik te maken van andere spelvormen zoals sensopathisch spel, rollenspel en regelspel komen aan bod.  We oefenen door het uitvoeren van spelobservaties en het rapporteren.

Opleidingsdagen

  • Donderdag 23 november 2023 
  • Donderdag 30 november 2023
  • Donderdag 7 december 2023 

Intervisie

  • Donderdag 21 december 2023 | 9.30 - 12.30 uur

 Docenten

  • Tini Hilgert, klinisch psycholoog en experiëntieel kindertherapeut (Focus on Emotion). Docent in de opleiding Toegepaste Psychologie (Thomas More Antwerpen) en inhoudelijk coördinator van de postgraduaatopleiding. Werkzaam in een zelfstandige praktijk in Belsele.

  • Tinne Anthonissen, bachelor toegepaste psychologie en speltherapeute (Hogeschool Utrecht). Werkzaam in een zelfstandige praktijk in Mortsel.

  • Dinette Kooiman, master in de orthopedagogiek en speltherapeute. Werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie en opvoedingsondersteuning in Mortsel.