Module 10 | Psychosociale problemen bij kinderen

Doelstelling en inhoud 

In deze module wordt stilgestaan bij de belangrijkste psychosociale problemen bij kinderen waar je als client-centered spelcounselor mee te maken kunt krijgen. Doel van deze module is de kennis hiervan op te frissen en te verdiepen zodat deze in de praktijk ingezet kan worden. Volgende thema’s komen aan bod: hechting, echtscheiding en rouw.

Opleidingsdagen

De lesdata worden later bekend gemaakt.

Supervisie

De supervisiemomenten worden vastgelegd in overleg met de eigen supervisor. Supervisie gaat door in kleine groepjes van 3 tot 4 personen en vindt 6 keer plaats.

Docenten

  • Mia Schippers, klinisch psychologe met een eigen praktijk als bemiddelaar / kinder- en jongerenpsychologe. 
  • dr. Let Dillen, master in de klinische psychologie, werkzaam op het oncologisch centrum van het UZ Gent. Gepromoveerd in 2007 tot doctor in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent met een onderzoek naar kinderen en rouw
  • Pascale Schoenmakers, master in de klinische psychologie, erkend cliëntgericht- en experiëntieel psychotherapeute, supervisor en werkzaam als speltherapeute in Orthopedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart' te Gent en in een zelfstandige praktijk in Laarne.