Bemiddeling op vaste lesdag

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Mechelen -

Ordeschepper in een chaotische wereld

 • Jij wil aan de slag als deskundig bemiddelaar
 • Of je wil je kennis en expertise in bemiddeling uitbreiden. 
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of vijf jaar bemiddelingservaring
 • Eerst leer je alles over het juridische kader en de algemene principes
 • Je ontdekt hoe je kan omgaan met conflicten
 • Je ontwikkelt relevante bemiddelingsvaardigheden
 • Als specialisatie kies je familiale zaken of arbeidsrelaties. 
 • Verwacht je aan veel interactie in kleine groepen
 • Tijdens de lessen werk je heel wat praktijksituaties uit. 
 • Met dit postgraduaat kan je een erkend bemiddelaar worden. 
 • De opleiding duurt een klein jaar. Je volgt altijd les op vrijdag
Scroll naar beneden voor meer info
Monique Van Eyken
Monique Van Eyken
Programmacoördinator, docent
Voor al je inhoudelijke vragen.
Sofie Rysheuvels
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Waarom kiezen voor Bemiddeling op vaste lesdag?

image.alt

Focus op praktijk

Je krijgt zowel theorie als praktijk van docenten die extra voeling hebben met de bemiddelingspraktijk. 
We zetten maximaal in op oefenen omdat bemiddelen een vaardigheid is. 

image.alt

Combinatie opleiding, gezin en werk

De basisopleiding is gespreid over één jaar en vindt plaats op 17 vrijdagen. Dit maakt de combinatie met gezin en werk zeker haalbaar. De specialisatie volg je aansluitend gedurende 1 semester.

image.alt

Individuele coaching

Onze praktijkdocenten coachen je individueel waardoor je eigen leerproces wordt geoptimaliseerd.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Professionele bonus
 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Het postgraduaat bestaat uit een module basisvorming bemiddeling en twee specialisatiemodules die je apart of samen kan volgen na de basismodule. Hier kan je het overzicht van de modules bekijken.

  Module basisvorming 

  • In de module “Basisvorming bemiddeling “(20 studiepunten) leer je: het juridische kader, psychosociale inzichten, de algemene principes van bemiddeling, hoe omgaan met conflicten en de communicatie- en bemiddelingsvaardigheden, zowel theoretisch als toegepast op het bemiddelen. 
    
  • Alle onderdelen hebben een duidelijke link met bemiddeling en vormen je als mens, als professional en als bemiddelaar. 

  Specialisatiemodules 

  • In de specialisatiemodule “Bemiddeling in familiale zaken” (10 studiepunten) krijg je zicht op familiale conflicten vanuit verschillende invalshoeken. We reiken je een juridisch kader aan dat voldoet om als niet-jurist juridisch geldende overeenkomsten te maken. De vaardigheden die je je eigen maakte in de basismodule, passen we hier toe op casussen binnen de familiesfeer, zoals familieruzies, relatie- en scheidingsproblemen, conflicten in nieuw samengestelde gezinnen, de zorg voor ouderen, erfenisruzies, enzovoort. We besteden ook veel aandacht aan de plaats van kinderen binnen familiale conflicten en binnen bemiddeling. 
    
  • De specialisatiemodule “Bemiddeling in Arbeidsrelaties en sociale zekerheid” (10 studiepunten) focust op conflicten op de werkvloer en leert je ook bemiddelen met groepen. Je krijgt inzicht in de eigenheid van arbeidsconflicten en van psychosociale risico’s in organisaties en leert zo bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, in teams en in specifieke doelgroepen. 
 • Doelpubliek

  We streven naar een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep waar leren van elkaar belangrijk is. Je hebt minstens een bachelordiploma of gelijkgesteld door minimaal 5 jaren werkervaring. Inschrijven kan na een intakegesprek en motivatiebrief.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Het inschrijvingsgeld, inclusief elektronisch leerplatform bedraagt voor:  

  • Postgraduaat Bemiddeling 1 (= module basisopleiding + 1 specialisatiemodule): 3300 euro 
  • Postgraduaat Bemiddeling 2 (= module basisopleiding + 2 specialisatiemodules): 4100 euro 
  • Module Basisopleiding: 2400 euro 
  • 1 specialisatiemodule: 1200 euro  
  • 2 specialisatiemodules: 2100 euro 

  Annulatievoorwaarden
  Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt zich er toe het volledige programma te volgen. 
  In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt 50 euro van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten. 
  Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van 1200 euro niet terugbetaald. 
  Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2022. 

 • Professionele bonus

  • Getuigschrift postgraduaat Bemiddeling
  • Indien je slaagt op de afzonderlijke module basisvorming of de afzonderlijke specialisatiemodule(s), ontvang je een certificaat.
 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

  Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO-portefeuille 

  Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille: Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  • Enerzijds kan je na het slagen voor de basisopleiding en een specialisatie, je erkenning aanvragen als erkend bemiddelaar. Je kan dan als zelfstandig bemiddelaar aan de slag of in een werkomgeving waar men bemiddelaars tewerkstelt.
  • Anderzijds zijn er heel wat afgestudeerden die de kennis en vaardigheden in hun werkomgeving hanteren.
  • Tenslotte wordt je als mens rijker na het volgen van deze opleiding. Op een afscheidsreceptie zei de levensgezel van één van de afgestudeerden: “ik heb een fijnere partner cadeau gekregen”.