Terugkomdag Cyclische aanpak van Hodson en Paden

De puntjes op de i

Je volgde eerder de driedaagse cursus over de cyclische aanpak van Hodson en Paden. Heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis en aan het uitwisselen van ervaringen? Dat kan tijdens deze terugkomdag.

We beginnen met een opfrissing van de principes van de fonologische analyse met het Onderzoekformulier Fonologische
Processen (OFP) uit de cursus. Je oefent de principes aan de hand van voorbeelden in. 
Intussen is in 2019 voor het procesonderzoek van de spraakproductieproblemen van Nederlandse kinderen het Computer Articulatie Instrument (CAI; Maassen, 2019) op de markt gekomen. In België is sinds 2020 het basisonderzoek van het SpraakKlankOnderzoek (SKO; SKO-werkgroep Sig, 2020) beschikbaar en andere modules zullen nog volgen. Een herziening van het OFP en een afstemming van de analyse op het CAI is in ontwikkeling. Op termijn volgt er wellicht ook afstemming op het SKO. Je krijgt de voorlopige Analyse van Fonologische Patronen (AFP-2) in primeur te zien.

Op grond van de analyse stel je prioriteiten voor de behandeling en maken we een behandelplan. We onderscheiden primaire en secundaire doelen en gaan in op het vermijden van de valkuilen. Daarna krijg je ruim de tijd om ingebrachte casuïstiek samen te bespreken. We verwachten dat je minstens één uitgewerkte casus meebrengt en dat je eventuele vragen over onderzoek en behandeling van kinderen met spraakproductieproblemen voorbereidt. Verder lees je ter voorbereiding enkele recente artikels door.

Deze terugkomdag helpt je weer een stap verder in de behandeling van kinderen met spraakproductieproblemen.

Spreker

  • Imma van de Wijer-Muris, logopedist privépraktijk

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | di. 3 mei 2022
  • Uur |  10.00 - 17.00 uur
  • Inschrijvingsgeld | € 200 (incl. broodjeslunch)
  • Maximale groepsgrootte | 12
  • Uiterste inschrijvingsdatum | di. 26 april 2022