Talentgedreven werken binnen de logopedie

Kinderen en therapeuten die bewuster hun talenten inzetten, zijn veerkrachtiger. Wil jij ook de talenten van jezelf en de kinderen tijdens je logopedische therapie bewust inzetten? En hoe kan jij als logopedist je cliënten daarbij helpen?

Tijdens deze interactieve studiedag staat talent centraal. Inzetten van je talent leidt tot positieve emoties en veerkracht. Veel kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden kampen met weinig zelfvertrouwen. Door in je begeleiding talentgedreven te werken, creëer je positieve emoties en vergroot je de veerkracht van de kinderen waardoor ruimte voor groei ontstaat.

Je ontdekt tijdens deze vorming je eigen talenten, leert hoe je de talenten van de kinderen zichtbaar kan maken en bekijkt de mogelijkheden om talentgedreven werken te integreren in je logopedische therapie.

Na deze vorming ben je in staat om binnen je logopedische therapieën talent centraal te zetten waardoor je meer ruimte creëert voor veerkracht en groei.

Spreker

  •  Anke Van Oevelen, logopedist privépraktijk en kindertalentenfluisteraar, multidisciplinair centrum Kinderen Centraal en Blij met Mij Academie

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum |  vrij. 11 oktober 2019
  • Uur | 9.30 - 16.30 uur
  • Maximale groepsgrootte | 15
  • Locatie | Campus Sint-Andries
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Uiterste inschrijvingsdatum | do. 3 oktober 2019