Syntactische afasietherapie: een nieuw behandelprogramma

Problemen in het produceren en begrijpen van syntactisch complexe constructies komen voor bij allerlei types afasie. De stoornis kan onderliggend syntactisch van aard zijn, maar kan ook het gevolg zijn aan problemen in woordvinding of fonologie. Voor de behandeling van semantische en fonologische problemen bij mensen met afasie is er veel materiaal beschikbaar. Er zijn ook syntactische oefenprogramma’s verkrijgbaar voor mensen met matig-ernstige tot ernstige syntactische stoornissen. Voor mensen met een milde tot matige afasie die hun syntactische vaardigheden willen verbeteren, bestaat er geen uitgebreid oefenprogramma. Bovendien is het voor logopedisten lastig om de juiste oefeningen te selecteren. De oefeningen zijn verspreid over verschillende werkboeken, hebben geen helder onderbouwde moeilijkheidsgraad of linguïstische verantwoording, of behandelen verouderde thema’s. 

De sprekers presenteren een nieuw syntactisch oefenprogramma voor mensen met een mild tot matig-ernstige afasie, vloeiend of niet-vloeiend sprekend.

Voor de lunch krijg je inzicht in het theoretisch kader: wat houdt syntaxis precies in? Waar en hoe kan het fout lopen bij iemand met afasie? Na de lunch bekijk je het nieuwe behandelmateriaal en ga je na welke oefeningen geschikt zijn voor welke syntactische problemen. Je leert concreet hoe je ermee in therapie aan de slag kan: hoe bouw je je oefeningen op qua moeilijkheidsgraad; hoe en wanneer geef je iemand met afasie feedback? 

Op het einde van de studiedag kan je als therapeut zelf aan de slag met het behandelmateriaal. Je weet hoe je het materiaal optimaal aanpast aan de noden en wensen van iemand met afasie.

Sprekers

  • Laura S. Holper - Bos, klinisch linguïst
  • Anouk van der Keur - van Driel, logopedist en afasietherapeut

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch