SimpTell, webgebaseerde telegramstijltherapie voor mensen met chronische afasie

Personen met een chronische afasie van Broca kunnen geen lange, complexe zinnen meer vormen. Spreken is inspannend en gebeurt met veel grammaticale fouten. Via de webapplicatie SimpTell (Semi-onafhankelijke, Interactieve, Multimodale, ProductieTraining van ELLipsen) leren zij praten in telegramstijl (ellipsen) om zo de blijvende zinsproductieproblemen te omzeilen. Via het programma dat gebaseerd is op de Nederlandse en aangepaste Reduced Syntax Therapy (REST), leer je iemand met afasie om conceptueel (via foto’s) na te denken over wat hij wil zeggen, welke woorden het belangrijkst zijn om de boodschap over te brengen en in welke volgorde hij die woorden moet plaatsen. Door te focussen op de inhoud wordt
de communicatie meer succesvol: sneller en toch begrijpelijk. Deze nieuwe manier van communiceren vraagt wel een aanpassing. Je cliënt moet afstappen van zijn vertrouwde – maar door de afasie verstoorde - manier van praten. Hoewel het spreken in zinnen verstoord is, blijft de neiging om in zinnen te spreken bestaan. Iemand met afasie moet daarom intensief oefenen om routine in deze nieuwe spreekstijl te krijgen. SimpTell kan hierbij ondersteunen.

Tijdens deze studiedag wordt het programma theoretisch gekaderd en praktisch toegelicht. Via enkele concrete casussen denk je na over hoe webgebaseerde telegramstijltherapie leidt tot betere communicatie. Je krijgt handvatten
om de webapplicatie in te bedden in je behandelplan, bijvoorbeeld in de vorm van blended care. Op die manier oefent je cliënt zelfstandig, op maat en intensief. Tijdens de face-to-face sessies creëer je zo tijd en ruimte om meer op activiteiten- en participatieniveau te oefenen. Op het einde van de studiedag ben je daardoor beter in staat om je cliënt te begeleiden naar een toegenomen communicatieve zelfredzaamheid.

Spreker

  • Marina Ruiter, spraak- en taalpatholoog, docent en onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | do. 28 april 2022
  • Uur |  9.30 - 16.30 uur
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | do. 21 april 2022