Maak kleuters fit voor lezen

Sommige kinderen ervaren een moeilijke start van het leesonderwijs. Zij ontwikkelen mogelijk leesmoeilijkheden of zelfs ernstige leesproblemen. Logopedisten en leerkrachten kunnen al in de kleuterklas inschatten of hiertoe een risico aanwezig is. Zo kunnen zij deze risicolezers signaleren en extra voorbereiden op een zo vlot mogelijke leesstart met leesplezier.

Met het project Fit-voor-lezen brachten we de kennis en attitude van logopedisten en leerkrachten over de risicolezers in kaart en ontwikkelden we een sensibiliseringscampagne. Uit dit project kwamen tien belangrijke risicosignalen naar voren. Zij vormen de rode draad van deze studiedag. Per signaal krijg je praktijkvoorbeelden en werkzame principes in de begeleiding van kleuters.

Na deze studiedag (her)ken je de verschillende risicofactoren voor latere leesmoeilijkheden. Je hebt bovendien een kader en handvaten om deze factoren aan te pakken en om leerkrachten daarbij te ondersteunen.

Spreker

  • Eline Van Kerckhove, docent Logopedie en Audiologie Thomas More

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | vrij. 30 april 2021
  • Uur | 9.30 – 13.00 uur
  • Inschrijvingsgeld | 50 euro
  • Maximale groepsgrootte | onbeperkt
  • Uiterste inschrijvingsdatum | vrij. 23 april 2021