Logopedische begeleiding bij kinderen met schisis

Kinderen met schisis doorlopen een lang en uitgebreid zorgtraject. De anatomische afwijkingen ter hoogte van de lippen of het verhemelte beïnvloeden verschillende ontwikkelingsmijlpalen. Logopedische interventie kan op meerdere tijdstippen binnen dit traject een grote hulp betekenen, zowel voor het kind als voor de ouders.

Op deze studiedag leer je logopedische problemen bij kinderen met schisis diagnosticeren en behandelen, zowel bij baby’s als op kinderleeftijd. Je verwerft inzicht in de mogelijke eet- en drinkproblemen en je krijgt tips om het slikken vlotter te laten verlopen. Daarnaast bespreken we de vroege interventie op het vlak van spraak- en taalontwikkeling. Ook leer je hoe je ouders kan coachen om spelenderwijs eerst communicatie in het algemeen en later ook specifieke spraakklanken te stimuleren bij hun kind.

Aan de hand van casussen verwerf je inzicht in de verschillende vormen van hypernasaliteit en de typische fonologische en fonetische fouten. Dit vormt de basis voor het opstellen van een behandelplan. We bespreken enkele algemene behandelprincipes, met in het bijzonder het gebruik van biofeedback. We gaan ook dieper in op de aanpak van de verschillende klankfouten.

Spreker

  • Gertie Van den Driessche, logopedist Schisisteam en Stemcentrum AZ Sint-Jan Brugge

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch