Leren lezen is zoveel meer: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken

Na een goede voorbereiding in de kleuterschool gaat het leren lezen bij de start van het eerste leerjaar razendsnel. Hoe kan deze cruciale fase op school vlot verlopen? Wat kunnen logopedisten doen als kinderen uit de boot dreigen te vallen?

De focus ligt op technisch lezen als basis voor lezen met begrip en plezier. We staan tevens stil bij effectieve instructieen interventieprincipes. Je weet na deze vorming wat je kan doen om kinderen te stimuleren bij de eerste stappen van het leesonderwijs en hoe je kinderen efficiënt kan begeleiden bij het automatiseren van tekenklankkoppelingen en het lezen van woorden, zinnen en teksten. We vertalen inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en bekijken samen hoe we deze inzichten kunnen toepassen in didactiek en interventie.

Sprekers

  • dr. Astrid Geudens, psycholinguïst
  • Marjolein Noé, taalkundige, logopedist

Beiden van de onderzoekspijler taal- en leesdidactiek van de opleiding Logopedie en Audiologie & Lerarenopleiding, Thomas More

Doelgroep

Logopedisten

Praktisch

  • Type vorming | studiedag
  • Maximale groepsgrootte | 50
  • Datum | vrijdag 25 mei 2018
  • Uur | 9u30-16u30
  • Inschrijfgeld | €100 broodjeslunch inbegrepen
  • Uiterste inschrijfdatum | vrijdag 18 mei 2018

Schrijf je in !