Het Lidcombe Programma

Het Lidcombe Programma is een gedragsmatige behandeling voor kleuters die stotteren. Het programma steunt op 5 pijlers. (1) Ouders worden intensief betrokken bij de behandeling; (2) de behandeling wordt geïmplementeerd in de thuisomgeving van het kind; (3) verbale feedback worden gegeven tijdens oefenmomenten en later ook erbuiten; (4) dagelijks hebben kind en ouder een oefenmoment van 10 à 15 minuten; (5) de logopedist begeleidt de ouder en het kind doorheen het programma.

Het Lidcombe Programma is wetenschappelijk onderbouwd en wordt aangeraden als effectieve behandeling voor kleuters die stotteren in o.a. de Richtlijn Stotteren Nederland en meerdere systematische reviews. De workshop wordt sinds kort ook in Vlaanderen georganiseerd.

Het Lidcombe Programma is een concept-gebaseerde behandeling. De concepten worden tijdens deze cursus/workshop uitgebreid toegelicht. Daarna ben je in staat deze behandeling te implementeren bij je cliënten.

Sprekers

 • Sabine Van Eerdenbrugh, gecertificeerd trainer van het Lidcombe Programma (lid van het Internationale Lidcombe Programma Consortium), docent en onderzoeker Logopedie en Audiologie Thomas More
 • Irma Uyterlinde, gecertificeerd trainer van het Lidcombe Programma (lid van het Internationale Lidcombe Programma Consortium) en logopedist privépraktijk

Doelgroep

 • Logopedisten

Praktisch

 • Data |
  • ma. 14 oktober 2019
  • di. 15 oktober 2019
  • do. 12 december 2019 
 • Uur
  • ma. en di. 9.30 - 16.30 uur
  • do. 9.00 - 13.00 uur
 • Maximale groepsgrootte | 20
 • Locatie | Campus Sint-Andries
 • Inschrijvingsgeld | € 500 (incl. broodjeslunch, behalve op donderdag)
 • Uiterste inschrijvingsdatum | ma. 7 oktober 2019