Ervaar TOS: ervaringscircuit voor professionals

Aan de hand van tien opdrachten ervaar je zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Je doorloopt het circuit met de opdrachten zelfstandig in tweetallen. Hierbij maak je gebruik van een routekaart. Bij iedere opdracht zijn een instructiekaart en achtergrondinformatie beschikbaar. Na afloop reflecteren we kort in groep over je ervaringen en koppelen we terug aan een onderbouwd theoretisch kader.

Dankzij de vorming Ervaar TOS (ontwikkeld door Auris Dienstverlening Goes) ontwikkel je een positieve attitude, vergaar je kennis en krijg je handvatten om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis te ondersteunen in hun dagelijkse functioneren.

De deelnemers krijgen een informatiebrochure met de samenvatting van de theoretische achtergrond.

Sprekers

  • Charlotte Mostaert, docent en onderzoeker Logopedie en Audiologie Thomas More
  • Ine Francke, docent Logopedie en Audiologie Thomas More

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch