Diagnostiek van rekenproblemen: het belang van kwalitatieve analyse

Rekenproblemen kan je via gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten vaststellen op alle leeftijden. De resultaten geven een duidelijk beeld over de achterstand en de hardnekkigheid van het probleem. Daarnaast kan een doorgedreven proces- en foutenanalyse de rekenvaardigheden gedetailleerd in kaart brengen. Juiste antwoorden komen immers niet altijd tot stand op basis van mature en snelle strategieën. Fouten kunnen veroorzaakt worden door een uitval in verschillende rekenvaardigheden, die elk een andere en aangepaste aanpak vereisen.

In deze vorming leer je op verschillende manieren rekenfouten beschrijven en analyseren. Aan de hand van een casus oefen je de beschrijving van de fouten en bijhorende niveaus. We bieden eveneens aanknopingspunten voor ondersteuning en remediëring, zodat je in staat bent om de analyse te vertalen in een behandelplan op maat van je cliënt.

Spreker

  • Ellen Meersschaert, docent Logopedie en Audiologie Thomas More

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | di. 26 mei 2020
  • Uur | 9.30 - 16.30 uur
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Locatie | Campus Sint-Andries
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Uiterste inschrijvingsdatum | di. 19 mei 2020