Communicatievriendelijke vragenlijsten voor personen met afasie

In de voormiddag leert Ruth Dalemans je strategieën om vragenlijsten communicatievriendelijk aan te passen voor personen met afasie, gebaseerd op inzichten uit onderzoek met deze doelgroep. Ruth focust daarbij zowel op vormelijke als op inhoudelijke aanpassingen. Je leert deze strategieën ook breder inzetten, bijvoorbeeld in schriftelijk informatiemateriaal voor personen met afasie en in interactie met andere samenwerkingspartners.

In de namiddag gaat Nicole ter Wal dieper in op de ontwikkeling van één bepaalde vragenlijst, gericht op het meten van ‘communicatieve participatie’. Nicole legt uit hoe zij de Communicative Participation Item Bank (CPIB) ontwikkelde tot een Nederlands-Vlaamse versie en hoe ze deze specifiek gaat aanpassen voor personen met afasie. Hierbij houdt ze onder andere rekening met kritische reflecties van mensen met afasie zelf: in hoeverre zijn de vragen begrijpelijk voor hen?

Na het volgen van de vorming heb je een concreet beeld van hoe je vragenlijsten communicatievriendelijk maakt, welke participatiegebieden zinvol zijn voor personen met afasie en hoe je die best in kaart brengt.

Sprekers

  • Ruth Dalemans, onderzoeker hogeschool Zuyd, Nederland
  • Nicole ter Wal, onderzoeker hogeschool Utrecht, Nederland

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | di. 22 maart 2022
  • Uur |  9.30 - 16.30 uur
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Maximale groepsgrootte | 40
  • Uiterste inschrijvingsdatum | di. 15 maart 2022