ALDeQ-NL: screen de moedertaal van meertalige kinderen

webinar

Heeft jouw meertalige cliënt een blootstellingsachterstand of een taalontwikkelingsstoornis? Bij meertalige kinderen is het niet eenvoudig om uit te klaren of taalproblemen in het Nederlands te wijten zijn aan onvoldoende blootstelling aan die taal of aan een taalontwikkelingsstoornis. De oudervragenlijst ALDeQ-NL over de moedertaal(ontwikkeling) helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis van elkaar te onderscheiden.

Ouders van successief meertalige kinderen tussen 4 en 10 jaar oud vullen de online vragenlijst in. De vragenlijst is gratis beschikbaar in 11 talen en gaat over de vroege mijlpalen, de huidige taalbeheersing, gedragspatronen en interesses en het familiaal voorkomen. Nadat alle vragen zijn ingevuld, krijg je via mail meteen de resultaten, een conclusie en advies.

In deze webinar leer je wanneer en hoe je de ALDeQ-NL kan gebruiken.

De ALDeQ-NL is een Nederlandstalige versie van de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010) ontwikkeld door Thomas More in samenwerking met VIVES en KU Leuven.

Spreker

  • Heleen Leysen, docent en onderzoeker Logopedie en Audiologie Thomas More

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Data |
    • do. 14 oktober 2021
  • Uur | 18.00 - 19.00 uur
  • Locatie | online
  • Inschrijvingsgeld | € 25
  • Maximale groepsgrootte | onbeperkt
  • Uiterste inschrijvingsdatum | do. 7 oktober 2021