Problemen met aandacht

De opleiding ergotherapie van Thomas More is gestart met een reeks van 4 studiedagen voor ergotherapeuten over cognitieve revalidatie. Deze dagen kunnen samen of afzonderlijk gevolgd worden.  
Globale doelstelling: ergotherapeuten een sterke theoretische basis en praktische vaardigheden meegeven om met meer kennis van zaken, zelfvertrouwen, inspiratie en plezier te werken met volwassenen met cognitieve problemen.
De eerste studiedag (over geheugenproblemen) is al achter de rug. De tweede studiedag zal handelen over aandachtsproblemen. 

Inhoud

Aandachtsstoornissen zijn heel courant. Ze uiten zich op heel diverse manieren: sufheid, snel afgeleid zijn, trager zijn in denken en reageren, niet goed tegen drukte kunnen, geen twee dingen tegelijk kunnen doen, van de hak op de tak springen, uitstelgedrag, ... en hebben een sterke impact op het dagelijks functioneren én op de effectiviteit van onze therapie. Men stelt wel eens dat aandacht de basis is van àlle cognitief functioneren. 

Volgende thema’s komen tijdens de studiedag aan bod:

  • Begripsbepaling: Wat is aandacht eigenlijk? Hoe kan je dat die bijzondere functie beter begrijpen? Welke aandachtsproblemen zijn courant en wat is hun impact op het dagelijks functioneren? Hoe leg je dat eventueel allemaal uit aan cliënten en hun familie? …
  • Ergotherapeutisch assessment: Hoe kan je een duidelijk beeld krijgen van de aandachtsproblemen van je cliënt? Wat doe je als er geen psycholoog in je team zit die de cliënt kan testen?
  • Doelen: Wat zijn goede behandeldoelen bij aandachtsproblemen? Wat is haalbaar? 
  • Aanpak: Wat zijn de mogelijkheden? Wat werkt en wat werkt niet?

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot ergotherapeuten die soms (of vaak) cliënten begeleiden met aandachtsproblemen en die graag stevig in hun schoenen willen staan bij het bepalen van hun aanpak. (Cognitieve problemen doen zich bij veel cliëntengroepen voor. We richten ons dus tot een ruime groep ergotherapeuten, werkzaam in de GGZ, de revalidatie, de ouderenzorg, … )

Lesgever

Bie Op de Beeck, docent aan de ergotherapie-opleiding van Thomas More.  Bie is ergotherapeut en counselor en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van cognitieve revalidatie. Naast haar lesopdracht in de hogeschool, heeft ze een eigen behandelpraktijk voor cognitieve revalidatie en begeleiding na hersenletsel. Verder geeft ze regelmatig vorming over deze thema’s in Vlaanderen en Nederland.

Praktisch

  • Datum | dinsdag 20 november 2018, van 9u30 tot 16u30. (Onthaal aan de hoofdingang vanaf 9u00.)
  • Locatie | Thomas More Kempen, campus Geel
  • Kostprijs | 100 EUR (kopies, broodjesmaaltijd en koffie inbegrepen). Wie de hele reeks volgt, mag de vierde dag gratis deelnemen. Actieve stageplaatsen en alumni van Thomas More krijgen 20% korting.
  • Inschrijven | Je kan je online inschrijven tot 12 november.