Ecosysteemdiensten, de sleutel tot een duurzaam land- en waterbeheer

Navorming

Wie?

Prof. Patrick Meire (Universiteit Antwerpen)

Wanneer?

27 november 2018

Wat?

In 1997 schreef Robert Constanza met een aantal medewerkers een artikel in Nature. Het werd ondertussen al bijna 20.000 maal in andere wetenschappelijke artikels geciteerd. Het gaat over ecosysteemdiensten, een term die voor het eerst in 1970 in de literatuur opduikt. Constanza is een ecologisch econoom en hij schatte de jaarlijkse waarde van alle ecosysteemdiensten op aarde op het dubbele van het BNP van alle landen samen. Zijn inzichten helpen om duidelijk te maken hoe waardevol de natuur rondom is, ook voor wie alleen aan centen denkt.

Prof. Meire ging ermee aan de slag om het belang van de Schelde en het land errond aan te tonen. Zo kon hij bewindvoerders overtuigen dat je overstromingen veel goedkoper vermijdt door een stuk land aan de Schelde terug te geven dan door een stormkering te bouwen. Sindsdien zijn overal kleine en grote overstromingsgebieden verschenen langs onze belangrijkste stroom en zijn bijrivieren. In een beweging kreeg Vlaanderen er heel wat natte natuur bij (die dan ook weer eens kon dienen om het verlies in het havengebied te compenseren).

In de lezing wordt haarfijn het principe van ecosysteemdiensten uitgelegd en talloze, heel bevattelijke, voorbeelden uit onze eigen omgeving worden gegeven. De Schelde en het ommeland ervan spelen daarin een belangrijke rol. Hij is immers hoofd van de onderzoeksgroep ECOBE en een expert in aquatische ecosystemen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de functionele rol van rivieren, estuaria en draslanden. Die gebieden leveren heel wat ecosysteemdiensten aan de maatschappij.

Scroll naar beneden voor meer info

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore