De Amerikaanse Secessieoorlog (1861-1865). Een door Europa niet getrokken les in totale oorlogvoering

Navorming

Locatie: Geel -Campus Geel

Wie?

Dhr. Etienne Rooms (Koninklijke Militaire School Brussel)

Wanneer?

27 februari 2018

Wat?

Weinig gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis hebben de volgende generaties, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten, zo weten te boeien en geïnspireerd als de Amerikaanse Secessieoorlog. Daarbij kwam dat, om louter politieke redenen, de machthebbers te Washington zich, reeds dadelijk na het beëindigen van de oorlog, erg bezighielden met het beschrijven van de oorlog.

Het recht had gewonnen; dit moest duidelijk gesteld worden. Een belangrijke morele bedenking was dat de schandvlek van de slavernij, die in schrille tegenstelling stond tot de erg liberale en democratische grondwet van de Verenigde Staten, verdwenen was.

Minder ethisch, maar voor Washington veel belangrijker dan de slavernij was dat staten die tot de Unie toegetreden waren dit contract achteraf niet eenzijdig konden opzeggen. De grote angst was dat, indien men de afscheiding van 11 staten uit de Unie accepteerde, dit voorbeeld door andere staten om andere redenen zou nagevolgd worden. Voor de jonge, nog broze federatie kon dit het einde betekenen.

De droom van Simon Bolivar, om de vroegere Spaanse kolonies in Amerika om te vormen tot een Confederatie, was mislukt. De vroegere Spaanse bezittingen in Amerika waren uiteengevallen in een serie autonome staten, die in grensconflicten gewikkeld waren. Dit beangstigende voorbeeld stond Washington duidelijk voor ogen.

De invloed van Washington leidde in de 19de eeuw tot de productie van een uitgebreide historische en pseudo-historische literatuur, gaande van schotschriften tot wetenschappelijk verantwoorde werken.

Eén zaak moest echter duidelijk zijn; de visie van de overwonnenen op het gebeuren zou en kon niet naar voor gebracht worden.

Het is pas laat in de 20ste eeuw geweest dat de Amerikaanse geschiedschrijving een meer genuanceerde houding heeft aangenomen tegenover dit gebeuren.

Ook op militair vlak is de Secessieoorlog bijzonder interessant omdat het de overgang is tussen de klassieke ouderwetse wijze van oorlog voeren tussen militairen naar de totale oorlog. Totale oorlog, waarbij alle middelen van de natie gebruikt zouden worden om de tegenstander te verslaan. Meer en meer werden het numeriek potentieel van de totale bevolking en de economische en industriële reserves belangrijker dan de persoonlijke moed van de soldaat en het militair genie van de generaal. Terecht kan de Amerikaanse Secessieoorlog bestempeld worden als de generale repetitie tot de Eerste Wereldoorlog. Een generale repetitie waar Europa spijtig genoeg geen lessen uit getrokken heeft.

Scroll naar beneden voor meer info

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore