Sociaal werk op maat

Navorming

Locatie: Geel - Campus Geel

De opleiding biedt vorming en dienstverlening aan op maat van uw organisatie.

Onze vormingen zijn:

 • handelingsgericht en methodisch onderbouwd
 • oplossingsgericht en thematisch
 • waarderend en interactief

De doelstellingen zijn:

 • attitudes, inzichten en vaardigheden aanreiken
 • hoge implementeerbaarheid en toepasbaarheid

Afhankelijk van het thema en de doelstelling passen we verschillende werkvormen toe:

 • coaching
 • intervisie en supervisie
 • lerend netwerk
 • procesbegeleiding
 • projectwerking

 

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Mogelijke thema's
 • Doelgroep
 • Mogelijke thema's

  Appreciative Inquiry, basisschakelmethodiek, bemiddeling, beroepsgeheim, Bind-Kracht, budgethulpverlening, coaching, cultuur en sociaal-artistieke praktijken, HRM, intervisie en supervisie, leidinggeven, organisatieontwikkeling, slachtofferbejegening ...

   

 • Doelgroep

  CAW's, FOD, koepelorganisaties, lokale besturen, OCMW's, onderwijsinstellingen, politiezones, vzw's uit het welzijnswerk, ...

  Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw vormings-, begeleidings- of dienstverleningsvragen.

  U mag steeds contact opnemen met Vera Nijs via mail of telefonisch(014 56 21 47).