Zelfevaluatie met begeleiding | Coachen naar een weloverwogen studiekeuze

Binnen onderwijsloopbaanbegeleiding worden alsmaar meer zelfevaluatie-instrumenten online aangeboden. Het uitgangspunt is dat de leerling regisseur is van zijn/haar onderwijsloopbaan. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aan de slag gaat met het resultaat en zo beter gewapend is om een weloverwogen keuze te maken. Maar er wordt vaak uit het oog verloren dat zelfevaluatie een leerproces is waarbij een belangrijke focus ligt op het coachen van de keuzevaardigheden.

Met deze vorming verneem je hoe je als hulpverlener het leerproces van leerlingen bij gebruik van zelfevaluatie-instrumenten kan verrijken. Je leert hoe je  leerlingen kan mobiliseren in het studiekeuzeproces. Er wordt ingegaan op inhoud, interpretatie en resultatenbespreking van: (1) de online-testen   aangeboden op Onderwijskiezer (I-Like en de I-Study reeks,  i-Prefer,  VST (Vragenlijst Studiekeuze Taken) en Explorer); (2) vragenlijsten op www.opstapnaar.be; (3) het keuzerooster en (4) Columbus.

Trainers

  • Annemie Bos, lid coördinatieteam voor psychodiagnostiek Antwerpen (cAp vzw)
  • Lies Van Oevelen, schoolpsycholoog en coördinator Studie- en Studenten Begeleiding (SSB)
  • Lotte Portael, master in opleidings- en onderwijswetenschappen en medewerker SSB

Doelgroep

Leerkrachten,  zorgcoördinatoren in het onderwijs,  cLB medewerkers,  studie- en beroepskeuzebegeleiders.

Praktisch

  • Datum & tijdstip | Donderdag 22 november 2018, 9u30 - 12u30
  • Prijs | € 50
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | Donderdag 15 november 2018

Psychodiagnostisch centrum