Van CHC-profiel naar handelsgerichte adviezen

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers handvaten aan te bieden om op basis van cognitieve profielen van kinderen adviezen op maat op te stellen die direct implementeerbaar zijn in de klaspraktijk. Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op verschillende stappen die leiden tot adviezen op maat van het kind. Hiervoor wordt vertrokken vanuit het cognitief vaardigheidsprofiel van dit kind (op basis van het CHC-model). De deelnemers gaan daarna zelf aan de slag aan de hand van een casus om de aangeleerde stappen te doorlopen en adviezen op te stellen die zo goed mogelijk afgestemd zijn op de noden en sterktes van het kind.

Trainers

  • Gisleen Rauws, psycho-pedagogisch consulent CLB De Wissel Antwerpen, voorzitter CAP vzw en praktijklector Schoolpsychologie KULeuven.
  • Marlies Tierens, klinisch psycholoog en onderzoeksleider PDC.

Doelgroep

Psychologisch geschoolden, hulpverleners/begeleiders van kinderen of jongeren, opvoeders, zorgcoördinatoren en CLB-medewerkers.

Praktisch

  • Datum & tijdstip | Vrijdag 22 februari 2019, 9u30 - 12u30
  • Prijs | € 50
  • Maximale Groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | Vrijdag 15 februari 2019

CHC