Suïcidepreventie

Deze vorming wordt digitaal aangeboden.

Suïcidaliteit vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld 5 à 6 mensen door zelfmoord en zijn er meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen.
In deze vorming van de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg wordt stilgestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met suïcidale personen om te gaan.
 
Verwacht een algeheel interactieve vormingsdag bestaande uit een module in de voormiddag waar epidemiologie en theoretische kaders aan bod komen. Handvatten m.b.t. de omgang met suïcidaliteit worden tevens aangereikt. In de namiddag wordt in kleinere groep verder ingezoomd op concrete gespreksvoering, inoefening en uitwisseling van ervaringen.

Trainers

 • Jolien mertens, suïcidepreventiewerker bij CGG Andante
 • Jo Tambuyzer, suïcidepreventiewerker bij CGG De Pont

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig met deze thematiek in aanraking kan komen. 

Praktisch

Je kan je inschrijven voor de volledige vormingsdag (workshop) waarbij je in de namiddag interactief te werk gaat of je kan enkel opteren voor het voormiddagdeel (lezing) waarbij de nadruk ligt op theorie- en kennisuitwisseling.

 • Datum | dinsdag 17 november 2020
 • Uur
  • lezing | 09u30 tot 12u30
  • workshop | 09u30 – 16u30 
 • Groepsgrootte
  • lezing | onbeperkt 
  • workshop | max 16
 • Prijs
  • lezing | € 50
  • workshop | € 100