Suïcidepreventie

Beroepsmatig, bijvoorbeeld als hulpverlener, maar ook als leidinggevende, kom je in contact met verschillende personen, wellicht ook vroeg of laat met personen met zelfmoordgedachten. Als je vermoedt dat iemand met deze gedachten zit, dringt de vraag op hoe je hiermee omgaat. Verschillende aspecten over suïcidaliteit en preventie komen in deze lezing aan bod. Vooreerst krijg je zicht op de definities en de belangrijkste cijfers. Dan wordt het suïcidaal proces uitvoerig besproken en kruip je als het ware in de psyché van een suïcidale persoon. Verder leer je welke risicofactoren een rol spelen en sta je stil bij een verklarend model voor suïcidaal gedrag. Tot slot leer je mogelijke signalen herkennen en krijg je handvaten aangereikt bij het omgaan met suïcidale personen: Do’s, Don’ts, bespreekbaar maken, risico inschatting. 

Spreker

Jo Tambuyzer, suïcidepreventiewerker bij CGG De Pont.

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig met deze thematiek in aanraking kan komen. 

Praktisch

  • Datum | di. 10 dec. 2019 
  • Uur | 13u00 – 16u00 
  • Groepsgrootte | onbeperkt 
  • Prijs | € 50