Psychodiagnostiek in een superdiverse samenleving

De laatste jaren wordt de gezondheidszorg steeds meer geconfronteerd met een diverse cliëntenpopulatie. Dit stelt de psychodiagnosticus voor enkele uitdagingen in het psychodiagnostisch proces. Het is immers niet altijd mogelijk om de veelgebruikte psychodiagnostische instrumenten in te zetten bij personen met een verschillende culturele achtergrond dan de westerse. Er stellen zich enkele moeilijkheden waarvan de psychodiagnosticus zich bewust moet zijn en hij dient er ook rekening mee te houden als hij aan 'faire' diagnostiek wil doen.

Wat deze moeilijkheden kunnen zijn en hoe we er mee om kunnen gaan, staat centraal deze dag. Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op wat faire diagnostiek inhoudt. We bespreken waar de moeilijkheden liggen van het toepassen van Westerse instrumenten bij een niet-Westerse cliëntenpopulatie. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe de moeilijkheden in de praktijk tot uiting kmoen en hoe de psychodiagnosticus hiermee kan omgaan.

Trainer

Caroline Dejonghe, docent en medewerker Psychodiagnostisch Centrum

Doelgroep

Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden, maatschappelijk werkers, opvoeders en CLB medewekers.

Praktisch

  • Datum  & tijdstip | Donderdag 9 mei 2019, 13u30 - 16u30
  • Prijs | € 50
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | Donderdag 2 mei 2019

PDC