Praktisch

Locatie & contact

De vormingen hebben plaats op de Sanderus Campus van Thomas More | opleiding Toegepaste Psychologie (Molenstraat 8, 2018 Antwerpen | +32 (0)3 241 08 29).

De exacte locatie wordt jou per mail, voorafgaand aan de vormingsactiviteit, meegedeeld. Gelieve er rekening mee te houden dat er geen gratis parking voorzien is. Meer informatie over het parkeerbeleid in de buurt vind je hier.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt enkel via onze online inschrijvingsmodule tot de uiterste inschrijfdatum die vermeld staat in de brochure en op de website. Meteen na inschrijving ontvang je een automatische bevestiging met bijgevoegde factuur.
Om organisatorische redenen is het belangrijk dat je bij de betaling zowel de code(s) van de navormingsactiviteiten, verkregen via mail, evenals de naam van de deelnemer vermeldt. Wanneer een organisatie meerdere personen wil inschrijven, is het noodzakelijk elke deelnemer afzonderlijk te registreren. Let wel: je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Bij deelname ontvang je een attest van aanwezigheid.

Annulatie

Je kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de start van de vormingsactiviteit. Bij annulatie tussen dag 14 en dag 7 voor aanvang betaal je 30 euro administratiekosten per ingeschreven activiteit. Annuleer je later of niet, dan wordt het volledige inschrijfbedrag gevorderd.  Jouw inschrijving kan wel overgenomen worden door een collega. Als je een training onderbreekt, of stopzet, of als je een sessie afwezig, bent, is er geen prijsverminderingnoch terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld mogelijk.

Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene omstandigheden heeft Thomas More het recht een navormingsactiviteit te annuleren. In dat geval brengen we je tijdig op de hoogte via het opgegeven mailadres en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Drank en lunch

Tijdens de vorming wordt er drank voorzien. Deze bestaat uit koffie, thee en water. De deelnemers mogen zichzelf bedienen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.

Subsidies

Thomas More aanvaardt betaling via kmo-portefeuille. Als zelfstandig psycholoog kan je beroep doen op deze subsidie. Jouw opleiding kan tot 40% van het inschrijvingsgeld gesubsidieerd worden.Voor alle aanvragen van kmo-portefeuille van Thomas More Mechelen-Antwerpen wordt volgend erkeningsnummer gebruikt DV. O103535. Vanaf 1 april 2016 is de kmo-portefeuille vereenvoudigd. Alle info is terug te vinden op www.kmo-portefeuille.be