Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg

Beste,

De afgelopen twee jaar heeft de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More met volle overtuiging personeel en middelen ingezet om het oriënterend basistraject ervaringswerker GGZ uit te bouwen.

Wij zijn erg trots op de twee groepen van cursisten die we hebben mogen opleiden. We hopen samen met hen zowel binnen als buiten onze hogeschool kansen uit te bouwen om hen als ervaringswerker tot hun volle recht te laten komen.

We zijn ook erg dankbaar voor de steun die we gekregen hebben van al onze betrokken en deskundige gastdocenten en trajectcoaches, die een essentiële rol gespeeld hebben in de indrukwekkende groei van elk van onze cursisten.

Maar we moeten ook vaststellen dat er dingen niet goed liepen, en dat we begeleidingsfouten hebben gemaakt waardoor we de ontwikkeling van onze cursisten en de kwaliteit van de opleiding te kort hebben gedaan. Uit je fouten moet je leren en dat willen we het komende jaar dan ook doen.

We gaan onze aanpak herwerken in functie van de waardevolle feedback die we al kregen en nog verder gaan opvragen. Dat betekent dat er in september 2019 geen nieuw oriënterend basistraject ervaringswerker GGZ van start zal gaan. Om deze reden zal ook de geplande infosessie op 2 april a.s. niet plaatsvinden.  Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen, maar we moeten deze denkpauze inlassen om ons ongewijzigde engagement in de herstelvisie beter te vertalen in een sterk vormingsaanbod.

Van zodra het toekomstig aanbod binnen Thomas More i.v.m. ervaringsdeskundigheid in de GGZ en herstelondersteunende zorg terug een concrete vorm heeft aangenomen, zal je dat hier kunnen lezen en mag je opnieuw van ons een bericht verwachten in je mailbox als je dat wil. Daarvoor kan je jezelf via deze link op onze info-lijst inschrijven. 

Hartelijk dank voor je interesse en graag tot bij een volgend vormingsinitiatief.

Peter De Graef | Opleidingsmanager Toegepaste Psychologie