Islamic Counseling

Wereldwijd bestaan er maar liefst 420 therapeutische modellen die men gebruikt om het psycho-sociaal functioneren in kaart te brengen. We hebben echter slechts een beperkt aantal modellen waar spiritualiteit een belangrijke positie inneemt. Religie wordt door menig hulpverlener aangeduid als een belangrijk gespreksonderwerp, maar velen botsen op dit thema wanneer hulpvragers met een moslimachtergrond dit ter sprake brengen.

In deze tweedaagse lichten we toe welke kaders er worden gehanteerd vanuit het Islamic Counseling Model en trachten we concrete tools aan te reiken om cliënten met een moslimachtergrond te helpen in het vertalen van de moeilijkheden waar ze op botsen. Deze tweedaagse vorming is gebaseerd op het model van Stephen Maynard & Associates (Londen).

Volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • algemeen kader van het Islamic Counseling Model
 • westerse therapie VS Islamic Counseling
 • geschiedenis van de islamitische psychologie
 • Fitrah: de natuurlijke aanleg van de mens
 • spiritualiteit in de hulpverlening
 • het lot en de voorbeschikking
 • intervisiemoment (halve dag)

Trainer

Sofian El Bouazati, psychologisch consulent en praktijklector bij Thomas More Antwerpen en systeemtherapeut bij therapiepraktijk Al Miezaan/Mijn Balans.

Doelgroep

hulpverleners die ervaring hebben in werken met moslims.

Praktisch

 • Data: do. 8 feb. en do. 22 feb. 2018
 • Uur: 09u30 tot 16u00
 • Prijs: €200 (inclusief broodjeslunch)
 • Groepsgrootte: max. 20