Hoogbegaafd potentieel: signalering en diagnostiek

Er bestaan vele modellen en visies rond hoogbegaafdheid, welke handvaten bieden voor begeleiding van mensen die als hoogbegaafd beschouwd worden. Hoogbegaafd potentieel, creativiteit, leerprocessen en uitzonderlijke prestaties worden hierbij vaak aangehaald als belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid, maar wat betekent dit voor het diagnostisch proces? Deze workshop heeft als doel een duidelijker beeld van de diagnosestelling rond hoogbegaafdheid te schetsen.

De workshop gaat dieper in op de signalering en het diagnostisch proces bij hoogbegaafde kinderen en jongeren. Aan de hand van casusmateriaal worden de implicaties van verschillende modellen en protocollen besproken. Er is ruimte voor discussie rond ervaren problemen in de praktijk

Spreker

dr. Marlies Tierens, klinisch psycholoog en coördinator Psychodiagnostisch Centrum, Thomas More

Doelgroep

Psychologisch en pedagogisch geschoolden, zorgcoördinatoren en CLB medewerkers

Praktisch

  • Datum | vrijdag 15 nov. 2019
  • Uur | 09u30 - 12u30
  • Groepsgrootte | max. 30
  • Prijs | € 50 (incl. broodjeslunch)