Emotion focused counseling

In een context van psychosociale hulpverlening is onze manier van denken, voelen of doen vaak het onderwerp van aandacht. Het doel heeft steeds op één of andere manier het welzijn van de hulpvrager en diens persoonlijke groei voor ogen. Het kader van waaruit deze hulp gebeurt, kan sterk verschillen in de mate waarin het inzet op gedragsverandering, verandering van denken of de rol van emoties.

De workshop wil de deelnemers een dieper inzicht geven in het belang en de werkzaamheid van emoties. Bovendien wordt er ingegaan op het niveau van de dagelijkse praktijk als hulpverlener en worden tools en methodieken aangereikt om met hulpvragers in verscheidene settings rond emoties aan de slag te gaan.

Deelnemers zullen kennis maken met de principes van Emotion Focused Therapy, zoals die uitgewerkt is door Les Greenberg en collega's. Bovendien komt aan bod hoe deze ideeën vruchtbaar kunnen geïntegreerd worden in de praktijk van verschillende vormen van psychosociale hulpverlening. Tenslotte wordt ook een zicht gegeven op de manier waarop dit kader een bron is geweest voor het ontwikkelen van preventieve programma's rond emotionele vaardigheden, zoals die o.m. werden uitgewerkt voor kinderen, leerkrachten en ouders (Gottman et al., 1996)

Trainer

Kristof Stappers, psycholoog/psychotherapeut en docent bij Thomas More Antwerpen Toegepaste Psychologie

Doelgroep

Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden, opvoeders, hulpverleners, zorgcoördinatoren en CLB-medewerkers

Praktisch

  • Datum & tijdstip | Donderdag 9 mei 2019, 9u30 - 12u30
  • Prijs | € 50
  • Maximale groepsgrootte | 40
  • Uiterste inschrijvingsdatum | Donderdag 2 mei 2019