De link tussen persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen en adolescenten

In deze workshop gaan we dieper in op de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie op jonge leeftijd. Vooreerst wordt het construct persoonlijkheid toegelicht, waarbij wordt ingegaan op het belang van persoonlijkheidsonderzoek voor het beter begrijpen van externaliserende en internaliserende psychopathologie. Meer specifiek zal hierbij gefocust worden op twee uitingsvormen van psychopathologie bij kinderen en adolescenten, zijnde bizarre en obsessief-compulsieve symptomen. Tijdens de workshop zullen casussen en videomateriaal gebruikt worden.

De workshop kent volgende opbouw:

  • de persoonlijkheid bij kinderen en adolescenten vanuit het Vijf-Factoren Model.
  • het belang van persoonlijkheidsonderzoek voor externaliserende en internaliserende psychopathologie op jonge leeftijd.

Trainers

Elien De Caluwé en Lize Verbeke, beide FWO Postdoctoraal Onderzoeker Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie.

Doelgroep

Psychologisch, (ortho)pedagogisch geschoolden en hulpverleners/begeleiders van kinderen of jongeren.

Praktisch