Vormingen Ouderenzorg

van de opleiding navorming MoreCare

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

Ben je werkzaam in de ouderenzorg? Heb je een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid in de geriatrie? Zoek je invulling voor je permanente vorming?

Thomas More Mechelen biedt tal van boeiende vormingen aan die je kennis op peil houden. Er is keuze uit individuele vormingen of vormingspakketten die meerdere lessen omvatten. Gerenommeerde gastsprekers zoals Els Deganck, Gert Noels, Luc Van de Ven,  en vele anderen komen hun expertise met je delen.

Ons uitgebreide programma bevat naast hernemingen ook veel nieuwe navormingen.

Scroll naar beneden voor meer info

Praktische informatie

 • Nieuwe navormingen - Pakket A
 • Nieuwe navormingen - Pakket B
 • Themadag Wondzorg
 • Hernemingen
 • Prijzen
 • Inschrijven
 • Nieuwe navormingen - Pakket A

  Nieuwe navormingen - Pakket A

  Psychogeriatrie | voorjaar 2018

  Voeding en ondervoeding bij de geriatrische patiënt – Slikstoornissen:  herkennen en actie ondernemen!

  Do 26 oktober 2017, 9u-15u  (Biomedische wetenschappen)
      
  Elke hulpverlener weet dat voeding een belangrijk aandachtspunt is bij de oudere zorgvrager. Maar zijn we nog mee met de nieuwe inzichten om de voedingstoestand van deze populatie te verbeteren?
  Na een CVA zijn we als zorgverlener vaker bedacht op slikstoornissen. Maar er zijn ook andere oorzaken van deze problematiek. Daar een logopedist niet in elke setting frequent aanwezig is, is het ook de taak van de verpleegkundige om al de juiste acties te ondernemen om slikpneumonie en verstikking te voorkomen.

  Technologie in de zorg: mobilab stelt voor. – Onderhandelde zorg: hoe geef jij zorg?

  Di 21 november 2017, 9u-15u  (verplegingswetenschappen)

  Thomas More bezit een multidisciplinair expertisecentrum dat zich inzet in onderzoek om technologie en zorg beter bij mekaar te brengen. Men werkt er aan innovatieve projecten  om oa. mensen met fysieke beperkingen beter te integreren in de maatschappij, alsook in de thuissituatie. 
  Op welke manier kunnen we de zorgvrager (en familie/mantelzorger) beter betrekken in de zorg, zonder dat de noodzakelijke behoeften worden genegeerd. Tevens moet dit mogelijk zijn met de beschikbare hulpverlening binnen de organisatie.  Hou jij rekening met de wensen van de zorgvrager?

  Praten over seksualiteit en intimiteit met de zorgvrager: hoe doe je dat? – Seksuele gezondheid bij ouderen met een beperking

  Do 14 december 2017, 9u-15u  (Sociale en menswetenschappen)

  Om te kunnen praten met de zorgvrager over seksualiteit en intimiteit is het nodig om eerst stil te staan bij je eigen visie op seksualiteit en intimiteit. Tevens mogen we niet negeren dat ook geriatrische zorgvragers vaak nog een gezonde behoefte hebben aan intimiteit.  
  Heel wat factoren en ziektebeelden kunnen de mogelijkheid tot intimiteit bemoeilijken. Dit vraagt aandacht van de hulpverlener. Fysieke en mentale beperkingen nemen de seksuele behoeften niet altijd weg. Wat kunnen we als hulpverlener doen om hulp te bieden of te begeleiden bij deze behoeften?

 • Nieuwe navormingen - Pakket B

  Nieuwe navormingen - Pakket B

  Psychogeriatrie | voorjaar 2018

  Netwerkversterking: doorbreken van de eenzaamheid – Deontologische aspecten binnen de psychogeriatrie

  Di 30 januari 2018, 9u-15u  (sociale en menswetensch.)

  Op welke manier kunnen we zorgvragers die weinig omkadering hebben helpen in het aanreiken van een netwerk? Hoe helpen we hen op weg? Een werkwijze die zicht richt op het opbouwen, herstel en samenwerken van het eigen sociale netwerk.

  Conflicthantering. Verbale en fysieke agressie tegenover hulpverleners.  – Ouderen(mis)behandeling

  Di 20 februari 2018, 9u-15u  (verplegingswetensch.)

  Verpleegkundigen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg lopen een verhoogd risico om in contact te komen met agressieve zorgvragers. Een melding van agressie of incidenten is onvoldoende om hiermee om te gaan. Een juiste benadering en goede ondersteuning is van belang. 
  Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling en welke vormen zijn er? Wie is er betrokken en wat als de mis(be)handeling niet opzettelijk is?

  Differentiaal diagnose: dementie, depressie, delirium. – Zelfzorg bij verpleegkundigen: hoe voorkom je burnout?

  Do 15 maart 2018, 9u-15u  (Biomedische wetensch.)

  Heel wat psychogeriatrische ‘syndromen’ lijken op mekaar, vooral wanneer er nog geen diagnose is, is het moeilijk om ze op een juiste manier te benaderen. 
  Door de zorgzwaarte bij de psychogeriatrische populatie komt ziekteverzuim en burnout frequent voor. Wat is burnout en op welke manier kunnen we positief omgaan met de stress die onze job met zich meebrengt.

 • Themadag Wondzorg

  Themadag Wondzorg

  Wondzorg bij de geriatrische patiënt

  Dinsdag 24 april 2018, 9u-16u

  Er zijn heel wat zorgafdelingen waar we te maken hebben met (al dan niet typische) wonden en wondzorg bij de geriatrische patiënt.  Tijdens deze lesdag komt u de nieuwe inzichten te weten met betrekking tot wondzorg voor de specifieke huiddefecten van deze kwetsbare zorgvrager. U leert welke wondzorgprincipes worden toegepast en hoe u de verbandmaterialen op een correcte manier moet gebruiken.  Dit alles wordt u gebracht door wondzorgexperts vanuit onze omliggende ziekenhuizen.

  Programma

  I.A.D.: preventie en behandeling.

  • 9u – 9.30u
  • Mw. Ilde Van den Bulck  (AZ St Maarten)

  Diabetesvoet

  • 9.30u – 10.50u
  • Mw. Ilde Van den Bulck  (AZ St Maarten)

  Koffiepauze: 10.50u – 11.05u
   
  Arteriële en veneuze ulcera / compressietherapie

  • 11.05u - 12.30u
  • Mw. Jeannine Spinnael (UZ Brussel)

  Skin Tears: Hoe vermijden en wat als ze er toch zijn?

  • 12.30u – 13.00u
  • Mw Jeannine Spinnael (UZ Brussel)

  Lunchpauze: 13u-14u
   
  Negatieve Druktherapie in de ouderlingen wondzorg

  • 14u-15u
  • Dhr. Theo Leysen (Imeldaziekenhuis)

  Wondzorgmaterialen: Door het bos de bomen zien

  • 15u-16u
  • Dhr. Theo Leysen (Imeldaziekenhuis)

  Locatie

  • Thomas More, Campus De Vest in Mechelen
  • Campus de Vest (aula 2)
  • Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

  Kostprijs

  • € 70
  • Student: € 30
   Inbegrepen: drank, broodjeslunch, hand-outs, aanwezigheidsattest

  Inschrijven

  Schrijf je hier in!

  Contact

  Contacteer Cindy Heremans voor meer info.

   

 • Hernemingen

  Hernemingen

  Biomedische Wetenschappen

  Anatomie en fysiologie van het ouder worden  (Dr L. Van Nieuwenhuysen) (A)
  17/10/2017  - 09u-12u /13u - 16u

  Pathologie en farmacologie: endocrino- en gastro-enterologie (Dr. L. Van Nieuwenhuysen) (les 1)
  21/11/2017 - 09u-12u

  Pathologie en farmacologie: Cardiologie  (Dr.L. Van Nieuwenhuysen) (les 2) 
  21/11/2017 - 13u-16u

  Gehoorproblematiek bij ouderen  (Mw Desloovere,Thomas More Antwerpen)  (les 3)
  05/12/2017 - 09u-12u

  Pathologie en farmacologie: Neurologie (Dr. L. Van Nieuwenhuysen) (les 4)
  19/12/2017 - 09u-13u

  Pathologie en farmacologie: Vasculaire aandoeningen (Dr. A. Mertens) (les 5)
  19/12/2017 - 14u-17u

  Pathologie en farmacologie: Respiratoir stelsel (Dr. L. Van Nieuwenhuysen) (les  6)
  09/01/2018 - 09u-12u

  Geriatrische urgenties & CPR bij ouderen (dhr S. Knaepen) (les 7)
  09/01/2018 - 13u-16u

  Sociale- en Menswetenschappen

  Regelgeving in de ouderenzorg (Dhr. F. Dylst) (Les 8)
  13/02/2018 - 09u-13u

   Deontologie & ethiek: (Dhr. S. Godecharle) (Les 9)
  13/02/2018 - 14u-18u

  Ouderenmisbehandeling  (Dhr. M. Konickx)  (les 10)
  27/02/2018 - 09u-13u

  Inspraak en betrokkenheid in de zorg: (Dhr. D. Doucet)  (Les 11)
  20/03/2018 - 13u-17u

  Omgaan met ouderen in de hulpverlenersrelatie. (Dhr. L. Van de Ven) (B)
  Deel 1: 20/03/2018 -  9u - 12u
  Deel 2: 17/04/2018 - 9u-12u/13u-17u

  Familiale problematiek in de ouderenzorg, intergenerationele zorg (Dhr L. Van de Ven) (C)
  08/05/2018 - 9u-12u/13u-17u

 • Prijzen

  Prijzen

  Nieuwe navormingen:

  • Lesdag (5u): 65 euro
  • Lespakket (3x5u): 160 euro
  • Themadag (6u): 70 euro

  Hernemingen:

  • Halve lesdag (les 1-11): € 45
  • Twee halve lesdagen (A, C): € 80
  • Pakket B (3 halve lesdagen): € 115
   (voor lessen uit een lespakket kan niet afzonderlijk worden ingeschreven)
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Klik hier om je in te schrijven voor de hernemingen.

  Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwe navormingen (ook voor de themadag wondzorg)

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u