Vormingen Ouderenzorg

van de opleiding navorming MoreCare

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

Ben je werkzaam in de ouderenzorg? Heb je een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid in de geriatrie? Zoek je invulling voor je permanente vorming?

Thomas More Mechelen biedt jaarlijks enkele nieuwe, boeiende lesdagen aan. 
Vind je toch niet wat je zoekt?  Suggesties voor vorming op maat zijn steeds welkom!

Scroll naar beneden voor meer info

Praktische informatie

 • Lesdagen | Ethiek en wetgeving in de ouderenzorg
 • Themadag | Voeding bij de geriatrische zorgvrager
 • Praktisch
 • Inschrijven
 • Lesdagen | Ethiek en wetgeving in de ouderenzorg

  Lesdagen | Ethiek en wetgeving in de ouderenzorg

  Lesdag 1: dinsdag  26 februari 2019, 9u – 16u

  Wetgeving

  Deze lesdag zal worden ingezet met een luik rond wetgeving in de ouderenzorg. Gaat de wetgeving mee met de veranderingen in de gezondheidszorg. Wat is nieuw en relevant voor een verpleegkundige (of zorgkundige) werkzaam in de ouderenzorg? Hoe zit het met de rechten van de geriatrische patiënt met betrekking tot bepaalde aspecten in beslissing en zorg en meer specifiek rond levenseinde?

  Ethiek

  Ethiek in de ouderenzorg is meer dan de dilemma’s rond het levenseinde. Tijdens deze eerste lesdag maken we kennis met zorgethiek: een ethisch kader dat een hulp kan zijn wanneer we ons afvragen of de zorg die wij dag na dag bieden ook ‘goede zorg’ is.

  We maken kennis met het zorgconcept van Tronto. Aan de hand van casussen uit de verpleegkundige praktijk kijken we naar het zorgproces waarin we vier fasen zullen onderscheiden.  
  In de namiddag gaan we aan de slag met een ethisch stappenplan. Vanuit de verpleegkundige praktijk bekijken we hoe we ethisch gevoelige situaties bespreekbaar kunnen maken binnen het team.

  Lesdag 2: dinsdag 12 maart 2019,  9u- 16u

  Binnen de ouderenzorg staan we voor grote uitdagingen.  Omgaan met het levenseinde is daar één van. Levenseindezorg blijft een complexe aangelegenheid. We stellen ons de vraag wat een ethisch beleid kan betekenen voor de zorgverlener op de werkvloer die streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt/bewoner.

  In de voormiddag kijken we naar de wetgeving op het vlak van de gezondheidszorg en levenseindezorg: patiëntenrechten, wetgeving rond palliatieve zorg, euthanasie (euthanasie om het voltooide leven).

  In de namiddag gaan we terug  naar de praktijk: hoe kan men zorgethisch omgaan met het levenseinde?  Zorgethiek wordt immers aanzien als een kompas dat kan gebruikt worden bij het invoeren van een ethisch beleid. We trachten de drie elementen van een zorgethisch levenseinde in kaart te brengen door in te zoomen op de zorgpraktijk, de ethische visie en de wetgeving.

  Lesdag 3: dinsdag 26 maart 2019, 9u – 16u

  Deze laatste lesdag is specifiek bedoeld voor die zorgverleners die daadwerkelijk aan de slag willen gaan voor het ontwikkelen van een ethisch beleid levenseinde. We stellen hierbij o.a.  het ‘werkboek voor zorgverleners’ voor van Piers, Vanlaere, Track, Vansevenant, De lust en Vandenberghe (2016).

 • Themadag | Voeding bij de geriatrische zorgvrager

  Themadag | Voeding bij de geriatrische zorgvrager

  Dinsdag 30 april 2019, 9u – 16u

  Tijdens deze grote themadag zullen verscheidene aspecten met betrekking tot voeding bij de geriatrische patiënt centraal staan. 
  Ondervoeding en gedaalde eetlust is een veelvoorkomend probleem bij onze oudere zorgvrager. Echter, wordt deze problematiek tijdig opgemerkt door de hulpverlener? Wat kan ons helpen in onze dagelijkse praktijk om de voedingstoestand te verbeteren?

  Anderzijds leggen we onze geriatrische patiënt nog tal van diëten op. Mag de bejaarde diabetespatiënt echt niet aan de chocolaatjes zitten? Wat zijn de gevolgen als we de regels minder streng maken en wat is de keerzijde ervan? 

  Een derde aspect binnen voeding dat zal worden behandeld is de mondzorgproblematiek. Een slechte mondhygiëne heeft immers ook gevolgen op de voedingstoestand van onze oudere zorgvrager. Echter, dit wordt niet als een prioriteit gezien, waardoor er weinig tijd aan besteed wordt.  Welke mondzorg is nodig om onze zorgvrager niet te belemmeren om een goed eetpatroon te handhaven?

 • Praktisch

  Praktisch

  Doelgroep

  Verpleegkundigen (en zorgkundigen) binnen ouderenzorg
  Geen toelatingsvoorwaarden voor deelname.

  Plaats

  Campus de Vest

  Prijs

  1 lesdag | 80 euro (student | 40 euro)
  1 Lespakket (3 lesdagen) | 205 euro
  Inbegrepen | lesmateriaal, drank, broodjeslunch, aanwezigheidsattest

  Inschrijven

  Je kan je online inschrijven. 

  Inschrijven kan per lesdag of per lespakket (=3 lesdagen, aan korting)

  Lesdagen | max. aantal deelnemers: 40
  Themadag | max. aantal deelnemers: 180

  Annulatievoorwaarden

  Annuleren na inschrijving kan enkel schriftelijk (mail / fax).  Een administratieve kost van 25 euro zal worden aangerekend. Bij annuleren een dag voor aanvang van het symposium zal het volledige bedrag worden aangerekend. U kan kosteloos een vervanger sturen na annuleren, indien dit vooraf schriftelijk werd meegedeeld.

 • Inschrijven

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

5 september
Woensdag 18u - 21u