Vormingen Geestelijke Gezondheidszorg

van de opleiding navorming MoreCare

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

Werk je als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg en zoek je interessante vorming? Wil je je bijscholen in kader van behoud van Bijzondere Beroepstitel of Bijzondere Beroepsbekwaamheid? Dan zit je goed bij Thomas More Mechelen.
Ook in het academiejaar 2018-2019 pakken we uit met een nieuw vormingsaanbod. We werken verdiepend op een aantal interessante thema’s en nodigen daarbij boeiende experts uit om dit te brengen.

Scroll naar beneden voor meer info

Programma

 • Lesdagen
 • Praktisch
 • Inschrijven
 • Lesdagen

  Lesdagen

  Lesdag 1: Overwegingen van psychofarmaca bij de oudere zorgvrager met een psychische aandoening: een noodzakelijk kwaad of gewoon meer menselijk contact? 


  November 2018   (exacte datum volgt) | Biomedische wetenschappen

  Farmacologische interventies hebben bij ouderen met een psychische kwetsbaarheid een bewezen effect. Toch gelden er vaak een aantal overwegingen om in acht te nemen of waar mogelijks misverstanden over kunnen bestaan.  Is psychofarmaca minder effectief bij de oudere zorgvrager dan de jongere zorgvrager? Wat zijn relevante contra-indicaties bij de oudere zorgvrager inzake psychofarmaca (hart- en vaatziekten, leveraandoening,…?). Dienen psychofarmaca met een sterk anticholinerg effect zoveel mogelijk vermeden te worden? Kan het oude spreekwoord nog steeds gelden: “start low, go slow”? Er zal getracht worden om genuanceerd best practices naar voren te brengen in functie van het gebruik en toedienen van  psychofarmaca bij de oudere zorgvrager met aandachtspunten voor de verpleegkundige zorg. 

  Binnen deze themadag kan er dan ook aansluitend een tweede vraag gesteld worden: is psychofarmaca dan een noodzakelijk kwaad of is er gewoonweg meer nood aan menselijk contact? Is er wel voldoende tijd die we als verpleegkundige kunnen bieden in de zorg voor de oudere zorgvrager zowel binnen een woonzorgcentrum als binnen ouderenpsychiatrie? Wordt er soms te snel gekozen om medicatie te bieden zodat een persoon tot rust kan komen? De zorg voor ouderen is heel zwaar. Wat kunnen verpleegkundigen betekenen in de mate van de mogelijke tijd en middelen? Wat is er nodig of een noodzakelijk kwaad om een gepast psychofarmaca beleid uit te voeren en klopt het dan dat nabijheid en meer tijd het gebruik van psychofarmaca kan doen dalen? 

  Lesdag 2: Een ingewikkelde authentieke geestelijke gezondheidszorg

  December 2018  (exacte datum volgt) | Sociale- en menswetenschappen

  Hoe kan je binnen GGZ als verpleegkundige creatief omgaan met je professionele identiteit? De verpleegkundige gaat een interpersoonlijke relatie aan met de patiënt vanuit een actieve maar ook authentieke wijze. We zoomen in op het omgaan met authenticiteit. Niet enkel de patiënt maar ook de verpleegkundige wordt gezien en bezien. Welke handelingen stellen we vanuit onze authenticiteit in relatie tot de patiënt? Hoe staat het met onze eigen kwetsbaarheid en wat laten we toe en wat net niet? Zijn we zelf ontvankelijk? Mag je boos, blij of droevig zijn en dit uiten? Is het kwetsbaar openstellen als verpleegkundige een brug naar een authentieke professionele identiteit en kan dat op zijn beurt bijdragen aan een verhoging van de eigen zelfzorg? Aan de hand van een interactieve sessie zal er in dialoog een kader geboden worden maar ook gesleuteld worden aan het eigen authentieke zijn.

  Om de dag letterlijk en figuurlijk ingewikkelder te maken zal er in de namiddag een authentiek verhaal gebracht worden. Een verhaal waar de persoon met het thema “ingewikkeld” kan en zal aantonen dat een psychische aandoening ook een bron van creativiteit en inventiviteit kan bevatten.

  Lesdag 3: Good practices en (r)evolutie binnen de acute psychiatrie

  Februari 2019 | Verplegingswetenschappen

  Afgelopen jaren is er een evolutie binnen de acute GGZ naar verschillende nieuwe modellen & methoden die zouden moeten leiden tot minder dwangmaatregelen. Vaak zijn deze nieuwe modellen onderhevig aan noodzakelijke veranderingen niet alleen in denken en handelen binnen de verpleegkundige rol maar ook organisatorisch. Van hieruit is er mogelijk ook sprake over een kleine R-evolutie. Hoe we namelijk alles organiseren heeft een impact op de zorg die we verlenen. Hoe kunnen we de impact van een gesloten opname op personen met een acuut psychiatrisch ziektebeeld veranderen als we er geen acties aan koppelen? Wat is er binnen de verpleegkundige zorg noodzakelijk om de nieuwe methoden en modellen te kunnen implementeren? Wat zijn bestaande good practices en wat kunnen we hieruit leren? 

  Binnen acute GGZ is het niet louter werken vanuit methodieken of organisatorische aanpassingen. Er is ook aandacht nodig aan de stem van de verpleegkundige en diens fundamentele bijdrage in de acute zorg.  Verpleegkundigen zijn als persoon namelijk het eigen instrument. Welke benaderingswijzen kan een verpleegkundige hanteren als het gaat over het voorkomen en beperken van risicovolgedrag? Wat zijn de valkuilen van een risicotaxatie? Welke communicatie hanteren we in een crisis? 

  De dag bestaat uit een uiteenzetting van gastsprekers maar ook de mogelijkheid en kans tot een open dialoog met beleidsmakers. 

 • Praktisch

  Praktisch

  Doelgroep

  Verpleegkundigen en andere zorgverleners binnen Geestelijke Gezondheidszorg
  Geen toelatingsvoorwaarden voor deelname.

  Data

  worden nog bekendgemaakt

  Plaats

  Campus De Vest

  Prijs

  • 1 lesdag (5u): 65 euro
  • 1 lespakket (15u): 160 euro

  Annuleren na inschrijving kan enkel schriftelijk (mail / fax).  Een administratieve kost van 25 euro zal worden aangerekend. Bij annuleren een dag voor aanvang van het symposium zal het volledige bedrag worden aangerekend. U kan kosteloos een vervanger sturen na annuleren, indien dit vooraf schriftelijk werd meegedeeld.

  Inbegrepen

  Dranken, hand-outs, aanwezigheidsattest

 • Inschrijven

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore