Sessie 4 | Reflecteren: gewoon even in de spiegel kijken?

Wat?

Reflecteren tijdens een stageproces is van belangrijk om de persoonlijke groei en het leereffect tijdens en na een praktijkervaring bij studenten te verhogen. Zelfreflectie is nog moeilijker. We stimuleren studenten om in de spiegel te kijken en vervolgens helder te formuleren wat ze zien en wat ze ermee willen doen. Als mentor kan je de student helpen bij deze zelfreflectie. Dit vraagt een open houding en handvaten om hierover te kunnen communiceren. 
In de dagelijkse praktijk merken we echter sterk op dat studenten al te vaak onvoldoende vaardig en gemotiveerd zijn om te reflecteren. Tijdens deze sessie wordt er aandacht besteed hoe de mentor de student kan coachen bij dit reflectieproces. 

Wanneer?

dinsdag 15 januari 2019, 13-16 uur

Waar?

Campus De Vest, Thomas More

Wie?

  • Marleen De Bruyn | Docent TMMA
  • Karel Matthys | Docent TMMA
Cindy Heremans
T 015 36 91 38
Lio Stappaerts