Diabeteseducator voor HBO5 verpleegkundigen

van de opleiding navorming MoreCare

Locatie: Lier -Campus Lier

Tijdens de opleiding Diabeteseducator wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een diabeteseducator vervult: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer.

Naast het uitdiepen van de theoretische kennis zal de aandacht voornamelijk gaan naar de praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire interacties. Na het volgen van de opleiding kan de cursist met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten de diabeteszorg in de eerste en tweede lijn coördineren.

De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. Met het certificaat diabeteseducator kan een specifiek registratienummer worden aangevraagd. Deze registratie is nodig om specifieke verstrekkingen mbt educatie tot zelfzorg te kunnen verlenen.

Verpleegkundigen die met succes de volledige opleiding afgewerkt hebben kunnen de erkenning aanvragen bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Scroll naar beneden voor meer info

Praktische informatie

 • Doelgroep
 • Samenwerking
 • In de praktijk
 • Prijs
 • Doelgroep

  Doelgroep

  Deze postgraduaat richt zich naar bachelors verpleegkunde en vroedkunde, kinesisten, diëtisten en podologen, maar ook HBO5-verpleegkundigen. Andere gezondheidswerkers kunnen na een intakegesprek toestemming krijgen om deel te nemen aan de opleiding.

  Er worden maximaal 50 studenten toegelaten.

 • Samenwerking

  Samenwerking

  De opleiding ‘postgraduaat Diabeteseducator’ wordt georganiseerd in samenwerking met de AP Hogeschool Antwerpen. Concreet betekent dit dat de lesdagen afwisselend plaatsvinden op Campus Lier en Campus Spoor Noord (AP Hogeschool).

  De opleiding omvat 20 studiepunten en loopt over één academiejaar. Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen in overleg met de opleidingsverantwoordelijke. Er worden 20 lesdagen georganiseerd (150 contacturen), telkens op vrijdag. 

  2017:

  • September: 29
  • Oktober: 6-13-20-27
  • November: 10-17-24
  • December: 1-8-15

  2018:

  • Januari: 12-19-26
  • Februari: 2–9-23
  • Maart: 2-9-16-23 (reserve)
  • April: 20 (reserve)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  De lesinhouden worden getoetst aan de hand van één geïntegreerd schriftelijk examen. Dit examen vindt plaats op vrijdag 29 mei. De student dient 50% te behalen op het examen om te slagen voor de opleidingsonderdelen biomedische wetenschappen, verpleegkundige en psychosociale wetenschappen en casuïstiek miv practicum.

  Verder maken de studenten een paper. In dit werk tonen de studenten aan dat ze in staat zijn om een individueel aangepast educatieprogramma op te maken voor een specifieke diabetespatiënt. Om te slagen voor het opleidingsonderdeel ‘Innovatie en organisatie van de diabeteszorg’ dient de student 50% te behalen op de paper.

  Stage

  Klinisch onderwijs omvat 40 uren stage. Deze zijn gespreid over 3 domeinen: minstens 32 uren stage in tweede lijn, minstens 4 uren stage in eerste lijn en minstens 4 uren patiëntgerichte initiatieven bijwonen.

  De studenten leggen zelf contact met een stageplaats naar keuze. Stagedagen en -uren worden in onderling overleg met de stageplaats vastgelegd. De stage kan aangevat worden vanaf januari 2019, uitgezonderd patiëntgerichte initiatieven. Deze kunnen reeds gevolgd worden vanaf de start van de opleiding. De evaluatie van klinisch onderwijs gebeurt aan de hand van het stageboek en portfolio.

  Het stageboek omvat algemene gegevens over de stageplaatsen en een reflectieverslag van elk stage-onderdeel. Het portfolio is een weergave van alle geleverde inspanningen die de student gedurende het academiejaar geleverd heeft met als doel het verwerven en realiseren van de beroepsspecifieke competenties. Een persoonlijke ontwikkelingsplan maakt onderdeel uit van het portfolio.

  De student dient 50% te behalen om te slagen op het opleidingsonderdeel ‘klinisch onderwijs’.

 • Prijs

  Prijs

  De opleiding kost 880 euro, exclusief cursusgeld.

  Annulatie met volledige terugbetaling mogelijk tot 14 dagen voor start van de vorming. Er is altijd mogelijkheid om een vervanger te sturen.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Indien je beschikt over een HBO5-diploma, dan ontvang je een certificaat.

  Met certificaat is het mogelijk om het specifiek RIZIV-nummer aan te vragen inzake de zorgtrajecten diabetes type 2. Verpleegkundigen die de opleiding met succes voltooien kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore