C-BiLLT Tweedaagse training Computer Based instrument for Low Motor Language Testing

van de opleiding navorming Modem

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

De C-BiLLT is een test voor begrip van gesproken taal die geen of nauwelijks een motorische handeling vraagt van het kind. De verschillende bedieningsmogelijkheden van de C-BiLLT op de computer, zoals blikrichting, oogbesturing, touchscreen, rolstoelhoofdbediening en knoppen die met elk lichaamsdeel zijn te bedienen maakt het zelfs voor kinderen met de ernstigste motorische beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de C-BiLLT. De test is dan ook heel geschikt voor diagnostiek van het taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen.

Deze tweedaagse  training richt zich op de evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige Cerebrale Parese (CP) vanuit neuro(psycho)logisch en taalwetenschappelijk perspectief. Deze training geeft u een inzicht in de verschillende oorzaken en typen van de neurologische aandoening, en in wat momenteel geweten is over taalbegrip (en cognitie in meer brede zin) bij niet-sprekende kinderen met ernstige CP. U leert ook hoe de C-BiLLT  moet afgenomen en geïnterpreteerd worden.

Inhoud

Op de eerste trainingsdag wordt informatie gegeven en de theorie behandeld over oorzaken en gevolgen van CP. Tevens zullen de classificatiesystemen besproken worden die wereldwijd gebruikt worden om de verschillende verschijningsvormen van CP en de bijbehorende beperkingen in mobiliteit (GMFCS), handvaardigheid (MACS) en communicatie (CFCS) te onderscheiden.

Daarna wordt de theoretische en psychometrische achtergrond van de C-BiLLT besproken. U wordt wegwijs gemaakt in juiste hantering van de normgegevens en interpretatie van de resultaten. Aan de hand van real live afname bij een kind met CP maakt u kennis met de testprocedures en de eventuele moeilijkheden die daarbij kunnen optreden. U krijgt ook training en gelegenheid zelf te oefenen met de C-BiLLT en aansluitingen en applicaties.

Op het einde van de eerste bijeenkomst ontvangt iedere cursist een persoonsgebonden inlogcode waarmee u via deze site zelf de C-BiLLT kunt afnemen.  Ongeveer zes weken later is er een terugkomdag om de eerste eigen ervaringen uit te wisselen en te bespreken aan de hand van (door de cursist zelfgemaakt) videomateriaal.  

Doelstelling

Na afloop van de training kunt u de C-BiLLT afnemen bij niet-sprekende kinderen met een ernstige motorische of meervoudige handicap. U heeft kennisgemaakt met het gebruik en de mogelijkheden van de website van de C-BiLLT, inclusief de testafneming.  U bent in staat om een gefundeerde uitspraak te doen over het gesproken taalbegrip, en dit te relateren aan de neurologische achtergrond van het kind. U ontvangt een persoongebonden ! inlogcode die u in staat stelt de C-BiLLT te activeren via de website.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals (logopedisten, psychologen, orthopedagogen, diagnostisch medewerkers), die zich bezighouden met (ontwikkelings)diagnostiek bij kinderen (1,6 – 18 jaar) met een motorische of meervoudig complexe handicap. 

Lesgevers

  • Dr. J. M. Geytenbeek, logopedist/logopediewetenschapper, ontwikkelaar C-BiLLT
  • Dr. K.J. Oostrom, klinisch neuropsycholoog, ontwikkelaar C-BiLLT

Praktisch

  • Datum & tijdstip | donderdag 27 september, 9.30-16.30 u + vrijdag 30 november,  9.30-14.30 u.
  • Locatie | Thomas More, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
  • Prijs | € 550 (twee cursusdagen en persoonlijke login voor de online test)
Scroll naar beneden voor meer info

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore