Werken aan de 21st century skills

van de opleiding navorming LEON kenniscentrum

Locatie: Mechelen -Campus Kruidtuin

De maatschappij om ons heen verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven aan het ontwikkelen van competenties en/of vaardigheden die voor leerlingen en studenten van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken. ‘21st century skills’ is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden,  ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

‘21st century skills’ in het onderwijs is bedoeld voor leerkrachten die aan de slag willen met het samenstellen van leerpaden en -arrangementen waarin leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden te ontwikkelen. Deze workshop kent een sterk praktijkgericht karakter. 

Cursuscode

M1718/ICTME006

Lesgever

Medewerker ICT-atelier - de lesgever is zelf leerkracht die zijn verhaal brengt uit de praktijk en door ICT-atelier gecertifieerd werd.

Doelgroep

Lager onderwijs

Datum

Woensdag 13 december 2017 van 13.30 tot 16.30 uur | Inschrijven niet meer mogelijk

Cursusgeld

€ 60 - elke deelnemer krijgt een iPad ter beschikking tijdens de sessie

Scroll naar beneden voor meer info
Leen Hoste
Administratief medewerker

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u