Welkom bij LEON

Kenniscentrum Onderwijs @ Thomas More

Leon logoDe nascholingsprogrammatie 2017-2018 staat volledig online. Klik op 'Programma' in het menu-overzicht hieronder om verder te grasduinen in ons aanbod. Inschrijven kan uitsluitend via ons webformulier. Voor de webversie van onze brochure klik je hier. Wil jij een gedrukt exemplaar in jouw brievenbus? Mail ons dan uw adresgegevens door!

LEON is het kenniscentrum van de lerarenopleidingen van Thomas More Mechelen dat, naast nascholingen en professionaliseringstrajecten voor leerkrachten en directies (individueel of in teamverband), ook de praktijkcoördinatie (stages) en alle vormen van dienstverlening van en met het werkveld groepeert. 

LEON nascholing organiseert professionaliseringstrajecten (individiuele of teamgerichte nascholingssessies), postgraduaten en andere vervolgopleidingen voor afgestudeerden uit de lerarenopleidingen. De nascholingssessies staan open voor alle actoren, actief in het onderwijsveld. 

LEON dienstverlening stimuleert en coördineert  ondersteunende activiteiten in het kader van de praktijkstages van de aspirant-leerkrachten, zoals mentorenontmoetingsdagen of praktijkdagen. Via de organisatie van diverse studiedagen, waaraan iedereen die werkzaam is in het reguliere onderwijs kan aansluiten, proberen we nieuwe impulsen te geven aan zowel het basis- als secundair en volwassenonderwijs. In diverse overlegorganen, o.a. met pedagogische begeleidingsdiensten, is LEON een gewaardeerde partner.

LEON praktijkcoördinatie legt de focus op de organisatie en ondersteuning van de stages voor alle studenten van de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen. 

LEON organiseert al haar nascholingen op Campus Kruidtuin in Mechelen.

 

Volg Welkom bij LEON op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ilse Van Heddegem
Coördinator
Leen Hoste
Administratief medewerker

Ons aanbod

 • Thema's
 • Doelgroep
 • Brochure
 • Thema's

  Thema's

  In het academiejaar 2017-2018 bieden we ruim honderd nascholingen aan, waaronder meer dan 75% nieuwe, die gerubriceerd worden rond de thema’s:

  Gedrag & sociale vaardigheden
  Kom kennismaken met de islam
  Media & ICT
  Muzisch getint
  Pedagogisch & didactisch handelen
  Techniek & STEM
  Tools voor je digibord
  Zorg- & onderwijskansen
  LEONplus

  Studiedag: Aan de slag met 'De dokter Bea-show'

 • Doelgroep

  Doelgroep

  Ons nascholingsaanbod richt zich tot iedereen die in het onderwijs werkzaam is (alle niveaus) of die actief betrokken is bij het schoolbeleid. Ook medewerkers van kinderdagverblijven en centra voor naschoolse kinderopvang zijn welkom. Om de doelgroep voor deelnemers aan te duiden, hanteren we lettercodes waarvan je hieronder de corresponderende groep kan terugvinden.
  Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, de lerarenopleidingen en de medewerkers van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zijn – ondanks het feit dat ze niet altijd expliciet bij de doelgroepen vermeld worden – altijd welkom!

  De navormingen in het LEONplus-aanbod zijn bestemd voor directies, middenkader en leidinggevenden werkzaam in de onderwijssector.

 • Brochure

  Brochure

  Scholen uit de ruime regio rond Mechelen, zowel basisonderwijs als secundair onderwijs, kregen een gedrukt exemplaar van onze nascholingsbrochure in de bus. Indien je een bijkomend exemplaar wenst, mail ons dan je adresgegevens even door.
  Je kan onze brochure ook online lezen.

Praktisch

 • Info & Inschrijvingen
 • Dienstverlening
 • Praktijkcoördinatie
 • Kenniscentrum
 • Info & Inschrijvingen

  Info & Inschrijvingen

  Locatie

  Alle nascholingsactiviteiten van LEON vinden plaats in Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44 2800 Mechelen (ingang via voetweg Augustijnenstraat), tenzij anders vermeld. Klik hier voor meer info. Een plannetje kan je hier downloaden.

  Inschrijven

  Inschrijven gebeurt uitsluitend online. Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

  Noteer bij inschrijving steeds nauwkeurig je eigen mailadres. Je ontvangt automatisch een bevestiging van je inschrijving. Tijdig aanmelden (ten laatste twee weken voor de eerste sessie van je cursus) is noodzakelijk. Wie inschrijft, betaalt ook ongeacht de reden van niet deelname. Een factuur wordt geruime tijd vooraf opgestuurd naar het door jou opgegeven facturatieadres. Door een wijziging in de regelgeving, is betalen met opleidingscheques voor onze nascholingen niet meer mogelijk. Je inschrijving is persoonlijk; bij overmacht kan de school een vervanger in jouw plaats laten deelnemen.

  Ten laatste één week voor de start van je nascholing, ontvang je een e-mail met meer informatie.

  Indien er te weinig deelnemers geregistreerd zijn, annuleren we op dat moment de cursus. Indien een nascholing ‘volzet’ is, kan je je via een mail naar leon@thomasmore.be op de wachtlijst laten plaatsen.

  Na deelname ontvang je een ‘attest van nascholing’. 

  Ilse Van Heddegem, coördinator,  015 369 279
  Leen Hoste, adm. medewerker, 015 369 271
  leon@thomasmore.be

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

 • Dienstverlening

  Dienstverlening

  LEON organiseert geregeld activiteiten in het kader van nascholing, professionalisering of dienstverlening aan/voor leerkrachten en scholen. 

  Indien je interesse hebt om op Campus Kruidtuin in Mechelen een evenement te organiseren dat in het verlengde ligt van de kernopdracht van LEON en de lerarenopleiding, dan bekijken we graag met jou wat mogelijk is. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Meer info vind je bij LEON Kenniscentrum.

  Studie- en ontmoetingsdagen

 • Praktijkcoördinatie

  Praktijkcoördinatie

  Meer informatie vind je op de website van LEON.

  Meer informatie over de stages van 2017-2018 vind je hier.

  Het stageportaal kan je hier raadplegen.

 • Kenniscentrum

  Kenniscentrum

  Nascholing, professionalisering & dienstverlening  

  Marc Gorremans, coördinator 
  Leen Hoste, adm. medewerker
  tel 015 36 92 79   leon@thomasmore.be 
  www.thomasmore.be/leon
  www.facebook.com/LEONMechelen

  Praktijkcoördinatie  

  basisonderwijs
  Els Teunissen 015 36 92 91  kleuteronderwijs
  Lise De Boeck 015 36 91 07  lager onderwijs
  stagebasisonderwijsmechelen@thomasmore.be 

  secundair onderwijs
  Sofie Warnez       015 36 92 58 
  Viviane Jacobs        015 36 92 58  
  stagesecundaironderwijsmechelen@thomasmore.be

  Leercentrum Kruidtuin
  contact voor bezoeken en algemene info, bel 015 39 92 79 of mail leon@thomasmore.be
  onthaalbalie  015 36 92 74  bibliotheek.mechelen@thomasmore.be
  www.facebook.com/leercentrumkruidtuin

  Directie 
  Lies Dalemans, unitmanager Lerarenopleiding Mechelen
  0474 10 98 75   lies.dalemans@thomasmore.be

  Locatie
  LEON kenniscentrum onderwijs 
  Thomas More | lerarenopleiding 
  Campus Kruidtuin
  Lange Ridderstraat 44
  2800 Mechelen

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

5 september
Woensdag 18u - 21u