Ontwikkelingsvoorsprong & hoogbegaafdheid

van de opleiding navorming LEON kenniscentrum

Locatie: Mechelen -Campus Kruidtuin

Is dit kind een slimmerik of eerder hoogbegaafd ?  Dan is de hoogbegaafdheid op zich meestal niet zo'n probleem, wel de manier waarop de omgeving er mee omgaat. Het zelfbeeld kan schade oplopen met als resultaat gedragsproblemen, teruggetrokken gedrag, faalangst ... Bij hoogbegaafde kinderen vormt een gezond zelfbeeld soms een probleem. Naar school gaan is voor hen vaak een teleurstelling. In hun ogen wordt er alleen maar gespeeld dus merken ze snel dat ze 'anders' zijn dan de klasgenootjes: verschillen in kennis, andere interesses, ander taalgebruik, andere grapjes, het stellen van een heel ander soort vragen,... Een hoogbegaafd kind kan door deze verschillen onbedoelde negatieve feedback (‘ik snap jou nooit’, ‘wat praat je ingewikkeld’, ‘jij wilt het altijd anders’,...) krijgen op zijn gedrag door zijn medeleerlingen. Je kan echter pas in contact komen met anderen als er een gezamenlijke interesse is, een zelfde manier van denken, als er herkenning is. 

In deze sessie leer je omgaan met (de emotionele moeilijk- en mogelijkheden van) een hoogbegaafd kind door te weten te komen wat er eigenlijk aan de hand is…  Je maakt kennis met spelmateriaal, puzzels, sudoku’s, codes kraken, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, proefjes doen,… We zoeken ook een antwoord op de vragen: Wanneer mogen we spreken over hoogbegaafdheid?  Hoe worden deze kinderen opgespoord?  Doen we een IQ – onderzoek en/of andere testen?  Laten we kinderen versnellen en zo ja, wanneer dan?

Cursuscode

M1617/ZOROK010

Lesgever

Lieve Van Beeck, leerkracht, onderwijsexpert meerbegaafdheid, integratief en narratief psychotherapeut

Doelgroep

Kleuter- en lager onderwijs 

Datum

maandag 16 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 uur

Cursusgeld

€ 95  (broodjeslunch inbegrepen)

Schrijf je in 

Scroll naar beneden voor meer info
Leen Hoste
Administratief medewerker

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u