EPB opleiding voor nieuwe verslaggevers

Vanaf 2015 wordt een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Beschikken over het juiste diploma is dan niet meer voldoende om zich te kunnen registreren als verslaggever. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

De nieuwe erkenningsregeling vindt zijn rechtsgrond in de decreetswijziging van 14 maart 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014. Op 18/12/2014 werd het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn vijf erkenningsvoorwaarden.

  • Alle verslaggevers moeten over het vereiste diploma beschikken.
  • Alle verslaggevers zullen een verklaring op erewoord moeten naleven en zullen een permanente vorming moeten volgen om erkend te blijven.
  • Nieuwe verslaggevers en bestaande niet-actieve verslaggevers zullen ook nog een aanvullende opleiding tot verslaggever moeten volgen en moeten slagen voor een centraal examen.
  • Bestaande actieve verslaggevers die, tussen 2012 en 2014, een sanctie ontvingen van het VEA (omwille van kennelijke onbekwaamheid of methodologische fouten) moeten voor 1 juli 2016 geslaagd zijn voor een centraal examen.
  • Bestaande actieve verslaggevers die, tussen 2012 en 2014, geen sanctie (omwille van kennelijke onbekwaamheid of methodologische fouten) ontvingen van het VEA, moeten enkel een verklaring op erewoord naleven en een permanente vorming volgen, zoals alle verslaggevers.

Thomas More Kempen (de opleiding elektromechanica, bouw en het kenniscentrum energie) bieden deze opleiding aan.

Voor meer informatie omtrent deze opleiding en mogelijkheid tot inschrijven volgt u deze link.

Voor meer informatie

Griet Janssen
griet.janssen@thomasmore.be
014 562 134