Handelingsgericht werken: verdieping

navormingen Donche > Secundair Onderwijs 

Handelingsgericht werken: verdieping

Hoe kunnen we handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces? In deze vorming verdiep je je in de theorie en praktijk van het proces van Handelingsgericht werken. Na een duik in de zeven pijlers is er tijdens deze reeks veel aandacht voor concrete voorbeelden en je eigen praktijkcasussen. Hoe krijg je de werking van je school in beeld en wat is jouw rol? Hoe bied je antwoorden op concrete onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vanuit Handelingsgericht werken?

Anke DeckersAan de slag gaan met de zeven uitgangspunten geeft je taal, vergemakkelijkt de samenwerking en biedt je een kader. Het gaat over goed onderwijs! De uitgangspunten zijn gebaseerd op theorieën over de leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en wetenschappelijk onderzoek naar effectief pedagogisch-didactisch handelen.

Anke Deckers is docente aan de Thomas More Hogeschool waar ze lesgeeft in de lerarenopleiding. Ze werd opgeleid door de Nederlandse Noëlle Pameijer om het gedachtegoed van handelingsgericht werken in Vlaanderen mee te vertegenwoordigen.

Scroll naar beneden voor meer info
Donche
Donche
Professionalisering in onderwijs

Troeven

image.alt

Systematisch werken

Handelingsgericht werken geeft je handvaten om onderbouwd met successen en valkuilen aan de slag te gaan. J e leert overeenkomsten en verschillen van de leerlingen in te zetten als kracht.

image.alt

Samen sterk!

Met Handelingsgericht werken bouw je samen aan het schoolsucces! Collega's, ouders, leerlingen, CLB-medewerkers en partners: ieder met z'n eigen expertise als meerwaarde in het geheel.

image.alt

Bouwen aan kwaliteit

Handelingsgericht werken focust op schoolsucces voor alle leerlingen en draagt bij aan een professioneel leer- en leefklimaat. Inspireer en motiveer elkaar voor kwaliteitsvol onderwijs!