Donchecentrum

Nascholing en professionalisering in onderwijs @ Thomas More 

Locatie: Vorselaar -Campus Vorselaar

‘Excellente’ leraren leren ‘levenslang’ (McKinsey rapport)

In onze snel veranderende samenleving worden er steeds nieuwe uitdagingen gesteld aan het onderwijs. Ook de school zelf als leef- en werkomgeving is voortdurend in beweging. De zeer diverse sociaal-culturele achtergrond heeft daarenboven de leerlingenpopulatie drastisch gewijzigd.

Leraren stellen zich dan ook elke dag opnieuw de vraag: ‘Hoe kan ik dit kind met deze leer- en ontwikkelingsmogelijkheden begeleiden op zijn weg in deze wereld?’ Ze gaan daartoe op zoek naar methoden, inzichten, inhouden, strategieën, materialen, omgangsvormen met oog voor de essentie van het onderwijzen en opvoeden: de ‘eigen leerkracht’ van het kind doen werken (Carol Dweck).

Vanuit de visie dat levenslang leren een antwoord biedt op deze uitdagingen en er zo mee voor zorgt dat leraren het ‘ultieme’ verschil kunnen maken, stelt het Donchecentrum opnieuw een sterk nascholingsprogramma voor. Het sluit nauw aan bij de noden van kinderen en leerlingen in alle onderwijsvormen en volgt de onderwijsinnovaties op de voet. Onze lesgevers – zowel externen als eigen docenten- zijn gemotiveerde onderwijsmensen met feeling voor de praktijk. Hun inzet en gedrevenheid staan garant voor kwaliteitsvolle opleidingen.

We selecteerden een brede waaier vormingen afgestemd op specifieke doelgroepen. Verder vind je ook informatie over de STEM/WiWeTeracademie, de Islamlessenreeks, het coachingaanbod en een vernieuwd aanbod mentorvormingen.

In het tweede deel waarin een ruim aanbod voor schoolteams is opgenomen, vind je ongetwijfeld een nascholing die aansluit bij de schoolspecifieke nascholingsbehoeften op vlak van pedagogische of didactische professionalisering van jouw schoolteam.

Ook voor vorming gericht op het ontwikkelingsproces van het schoolteam als team of voor een teamcoaching op maat kan je een beroep doen op het Donchecentrum, evenals voor langlopende professionaliseringstrajecten (bijvoorbeeld als opvolging van een doorlichtingsverslag).

Ons aanbod van ca. 150 nascholingen richt zich tot iedereen, werkzaam in het onderwijs of actief betrokken bij het onderwijswerkveld. Ook opvoeders, therapeuten (pmt, ergo, logo, kiné,..), vormingswerkers, CLB-medewerkers... zijn welkom.

Wij kijken ernaar uit om je in de loop van het volgende schooljaar te mogen begroeten tijdens één of meerdere van onze nascholingen.

Scroll naar beneden voor meer info

Programma

 • Overzicht
 • Vormingen

Praktisch

 • Locatie
 • Inschrijven
 • Betaling & annulatie
 • Contact
 • Locatie

  Locatie

  De individugerichte nascholingen vinden plaats op beide campussen van de Lerarenopleiding:

  Bij elke module wordt telkens duidelijk vermeld op welke campus de nascholing plaats vindt.

  Parkeren in Vorselaar

  De campus Vorselaar ligt vlakbij de Markt in Vorselaar. Men bereikt Vorselaar via de E313 (Antwerpen – Hasselt – uitrit Herentals West / Grobbendonk), richting Grobbendonk centrum, daarna richting Vorselaar volgen.

  Het centrum van Vorselaar is blauwe zone!

  Er zijn twee centrumparkings die vlakbij de campus zijn gelegen. De eerste parking bevindt zich in de Nieuwstraat, naast de bibliotheek.  De andere parking is gelegen aan de Oostakker (sportcentrum). Deze parkings zijn aangeduid met nieuwe infoborden. Van op deze parkings is het slechts 3 minuten wandelen naar de campus.

  De parking van de campus is strikt voorbehouden voor personeelsleden!

  Parkeren in Turnhout

  Adres voor GPS-gebruikers: Lokerenstraat 110, 2300 Turnhout.

  Parkeren is mogelijk op de parking van de campus van Thomas More (adres: campus Blairon 800, 2300 Turnhout).

 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf  je in via de website www.donche.be door bij de gekozen module te klikken op de link ‘inschrijven’ en de gevraagde gegevens in te vullen. Van elke inschrijving ontvang je automatisch, via e-mail, een bevestiging en een acceptatiemelding. Inschrijven kan tot 5 werkdagen voor de aanvang van de module. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten om de praktische voorbereiding optimaal te laten verlopen.

  Indien dit niet lukt, neem dan per mail (donche@thomasmore.be) contact op met het Donchecentrum. 

  Bezorg ons daarbij volgende gegevens:

  • het modulenummer en de titel van de nascholing
  • de naam en het e-mailadres van de deelnemer(s)
  • naam en adres van de school
  • het e-mailadres van de school
  • de telefoon van de school en de naam van de directie
  • de betalingswijze: de school, de gemeente, KMO-portefeuille of persoonlijk

  Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximumaantal overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend voor deelname. Je kan je in dat geval inschrijven op een wachtlijst. Bij eventuele afmeldingen worden de ingeschrevenen op de wachtlijst door ons gecontacteerd.

 • Betaling & annulatie

  Betaling & annulatie

  Inschrijven voor een nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die een week voor de aanvang van de cursus wordt toegestuurd. Indien u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan het Donchecentrum om na te gaan of de inschrijving goed geregistreerd is.

  Een inschrijving kan tot uiterlijk 3 werkweken kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer mogelijk. Annuleren kan enkel schriftelijk per mail naar donche@thomasmore.be. Indien u nadien onverwacht verhinderd bent, kan u zich wel steeds laten vervangen door een collega. Dan volstaat het om ons de naam van de vervanger door te geven per mail naar donche@thomasmore.be .

  Indien een cursist een nascholing onderbreekt, stopzet, of een sessie afwezig is, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte).

  Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschrijvingen niet voldoende is of omwille van heirkracht bij de nascholer, bijv. ziekte... of wanneer een cursist niet kan deelnemen wegens volboeking, worden de gestorte inschrijvingsgelden spontaan terugbetaald door het Donchecentrum.

  Voor meer praktische info i.v.m. betaling, annulaties e.d. verwijzen wij graag naar onze website www.donche.be.

 • Contact

  Contact

  Wil je meer info, neem dan contact op met Ann Verheyen of Katrine Patteet op maandag van 9u tot 15u, donderdag van 9u tot 12u uur en op dinsdag en woensdag van 9u tot 16u. Op andere tijdstippen kan je ons altijd een mail sturen (donche@thomasmore.be) waarop we zo snel mogelijk antwoorden.

  Ann Verheyen
  Coördinator nascholingen - Donchecentrum 
  Tel. 014 / 50 81 69 | ann.verheyen@thomasmore.be

  Katrine Patteet
  Administratief medewerker - Donchecentrum
  Tel. 014 / 50 81 70 | katrine.patteet@thomasmore.be

  Bestelbons en facturen richten aan

  Thomas More Kempen VZW
  Campus Vorselaar - Donchecentrum 
  Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
  BE 0409 667 028

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u