Verpleegkunde HBO5

HBO5-opleiding

Locatie: Turnhout -
 • Je zoekt een job waarin je met je handen, je hart en je hoofd aan de slag gaat.
 • Je zorgt graag voor mensen en wil dit ook professioneel kunnen.
 • Je houdt ervan om in een team te functioneren en je hebt geen schrik om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • HIVSET biedt een praktijkgerichte opleiding met aandacht voor de diversiteit van de doelgroep en de eigenheid van de kandidaat-studenten. Dit bereiken we door het aanbieden van een opleiding:
  • op jouw maat waarin je verpleegkundige wordt op jouw tempo
  • die opleidt tot een breed inzetbare, Europees erkende verpleegkundige
  • die inzet op innovatieve pedagogische projecten
  • waarin ervaringsgerichte werkvormen en werkplekleren centraal staan
  • waarbij feedback en intensieve begeleiding vanzelfsprekend zijn
  • met keuze van een internationale context
  • in een vertrouwde omgeving
 • Ben je ambitieus en wil je meer verantwoordelijkheid of verdieping? Dan kan je verder studeren en via een verkort traject de professionele bachelor in de Verpleegkunde behalen.
Scroll naar beneden voor meer info
Bob Van de Putte
Algemeen directeur
Daniël Leeten
Directeur
Wim Peeters
Coördinator

Opbouw

 • Modules
 • Werkplekleren
 • Modules

  HBO5 Verpleegkunde bestaat uit 3 studiejaren samengesteld uit 5 modules. Na elke module behaal je een deelcertificaat. Je kan de opleiding starten in september of in februari. In elke module wisselen les en stage elkaar af. De stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding omdat je de vaardigheden en kennis, die je opdoet tijdens de lessen, moet omzetten naar je handelen in de praktijk. 

  De opleiding start met de module Initiatie Verpleegkunde. Deze module duurt 20 weken. Je zet je eerste stappen in de verpleegkundige wereld. Als je van deze module het deelcertificaat behaalt, stroom je door naar de tweede module Verpleegkundige Basiszorg. Ook deze module duurt 20 weken. In deze module ontwikkel je verpleegkundige basisvaardigheden. 
  Na het succesvol afronden van deze module behaal je het attest van zorgkundige waarmee je kan gaan werken.

  Het tweede opleidingsjaar bestaat eveneens uit 2 modules: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg en Oriëntatie Ouderenzorg en geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in de verschillende zorgsectoren, zoals het ziekenhuis, woon- en zorgcentrum en de geestelijke gezondheidszorg. De volgorde waarin je deze twee modules doorloopt speelt geen rol.

  De eindmodule Toegepaste Verpleegkunde duurt 40 weken. Na deze vijfde module behaal je het diploma van gegradueerde verpleegkundige. Dit is een Europees erkend diploma.

 • Werkplekleren

  De opleiding HBO5 Verpleegkunde besteedt niet alleen aandacht aan kennis, maar evenveel aan de ontwikkeling van je vaardigheden en bekwaamheden, zodat je kan uitgroeien tot een competente verpleegkundige.

  De stages zijn een essentieel onderdeel binnen de opleiding. Naarmate je vordert in je leertraject stijgt de moeilijkheidsgraad. Via de stage kan je de competenties oefenen in een realistische werksituatie en je groeiproces toetsen aan de praktijk. 

  Kenmerkend voor onze HBO5-opleiding is dat de stagebegeleider van de school wekelijks met jou komt samenwerken. Hij/zij voert samen met jou verpleegkundige zorgen uit en geeft je nadien meteen feedback. Je kan bij hem/haar steeds terecht voor vragen i.v.m. je stage en stageopdrachten. Bovendien kan je steeds rekenen op de ondersteuning van een stagementor, een ervaren verpleegkundige die werkt op de stageplaats. 
  Natuurlijk sturen we niemand onvoorbereid op stage. Tijdens de lessen op school krijg je al de kans om te oefenen. We gebruiken daarvoor modellen, simulatiepatiënten, poppen enzovoort. In het praktijklokaal wordt een patiëntenkamer nagebootst zodat je al een beetje het gevoel krijgt in de praktijk te staan.

Vakken

 • Vakken
 • Vakken

  Doorheen de verschillende leerinhouden werk je aan de volgende competenties:

  • Verantwoordelijkheid opnemen voor het zorgproces
  • Samenwerken en communiceren
  • Organiseren en coördineren van zorg
  • Gezondheid bevorderen
  • Kwaliteit bevorderen
  • Professioneel ontwikkelen

  Dit vertaalt zich in een aantal leerinhouden:
  Medische verpleegkunde, Heelkundige verpleegkundige, Vaardigheidslessen verpleegkunde, Verplaatsingstechnieken, Moeder-en kindzorg, Thuisverpleegkunde, Geriatrische verpleegkunde, Geestelijke Gezondheidszorg, Palliatieve verpleegkunde, Verpleegkunde bij zorgvragers met een beperking, Zingeving en ethiek, Anatomie en fysiologie, Psychologie, Communicatie, Gezondheidsrecht en Gedifferentieerde uren.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
65%
stroomt door naar 2e jaar
20%
gaat verder studeren
100%
vindt onmiddellijk werk
50%
van de opleiding is stage

Waarom kiezen voor Verpleegkunde HBO5?

Innovatief werkplekleren

We houden onze opleiding up-to-date en laten je kennismaken met nieuwe technologieën en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Je hebt de keuze om de opleiding te volgen op de HIVSET campus of in een levensechte setting.

Ondersteuning op maat

Je vertrekt vanuit je persoonlijke leervragen en je bent je bewust van je leergedrag. Je persoonlijke coach en je les- en stagedocenten ondersteunen je hierin. Het standaardtraject duurt 3 schooljaren. We kunnen op jouw vraag een individueel traject voorzien.

Breed inzetbaar

In de laatste module heb je de keuze uit een brede waaier van interessegebieden: thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medisch technische diensten, geriatrische gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking of ziekenhuisverpleegkunde.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Als gegradueerde verpleegkundige kan je aan het werk in ziekenhuizen op verschillende afdelingen zoals geneeskunde, heelkunde, operatiekwartier, geriatrie, psychiatrie, radiologie en andere medisch-technische diensten. 
  Ook buiten de ziekenhuissfeer kan je aan de slag als gegradueerde verpleegkundige. Je kan onder meer een loopbaan uitbouwen in een woon- en zorgcentrum, revalidatiecentrum, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, thuisverpleging (eventueel op zelfstandige basis), zorg voor mensen met beperkingen, artsenpraktijk, ontwikkelingshulp, medisch vertegenwoordiger, enz.

 • Verder studeren

  Ben je ambitieus en wil je meer verantwoordelijkheden of nog een andere jobinvulling? Dan kan je verder studeren.
  Je kan je bijvoorbeeld verder bekwamen in specifieke taken in een zorginstelling, zoals referentieverpleegkundige voor wondzorg, diabetes, geriatrische zorgverlening. Ook de lerarenopleiding behoort tot de mogelijkheden.

  Via een verkort traject kan je als gegradueerde verpleegkundige ook nog ‘professionele bachelor in de verpleegkunde’ worden. 
  Kortom een opleiding als HBO5 Verpleegkundige geeft volop kansen en heel wat toekomstmogelijkheden.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u

Keuze uit trajecten

 • Reguliere traject
 • Werken en studeren
 • Opleiding op maat
 • Gecombineerd onderwijs
 • Reguliere traject

  Je volgt de lessen in dagonderwijs. Lesweken worden afgewisseld met stageweken. Tijdens de lesweken heb je theoretische vakken, maar oefen je ook bepaalde vaardigheden in een skillslab onder toezicht van een docent.

 • Werken en studeren

  Voor de (deeltijds) werkende studenten hebben we een aangepaste leerroute om gegradueerde verpleegkundige te worden. In plaats van voltijds de lessen te volgen, volg je 1 ganse dag en 2 avonden de lessen.
  Binnen dit traject word je ook een flexibele stageregeling aangeboden, die deels aangepast kan worden aan je huidige job. Tijdens je stage-uren word je begeleid door een stagedocent van de school. Op basis van eerder verworven competenties of werkervaringen kan je vrijstelling aanvragen voor de stage van de eerste module. We bekijken jouw specifieke situatie (diploma, attest, visum, jobinhoud,…) om te bepalen of je hiervoor in aanmerking komt.

  In dit traject is er geen duidelijke scheiding tussen les- en stageperiodes. Tijdens de evaluatieperiode worden ook examens gepland op de andere dagen van de week. Je zal daarvoor dus vrijaf moeten nemen op je werk.

  In dit traject wordt de module OAG enkel in september aangeboden en de module OOG enkel in februari.

  Indien je huidige job zich ertoe leent, kan je een gedeelte van de stage lopen op je eigen werkvloer. Maximum de helft van de stageperiode kan bestaan uit nacht- en/of weekenddiensten.
  De combinatie tussen werken en studeren is niet vanzelfsprekend. Hou er rekening mee dat je voldoende tijd moet vrijmaken om de lessen te volgen, de leerinhouden te verwerken en stage te lopen.

 • Opleiding op maat

  Misschien is het beroep van gegradueerde verpleegkundige echt iets voor jou, maar is deze opleiding op dit moment niet haalbaar omdat: 

  • het heel lang geleden is dat je op de schoolbanken zat
  • je alleenstaande met kinderen bent met een beperkt netwerk
  • je kennis van de Nederlandse taal nog beperkt is

  Binnen traject 3 krijg je de kans om de opleiding meer op je eigen tempo te doorlopen, want: 

  • de leerinhouden van de eerste module worden gespreid over 2 semesters (i.p.v. 1 semester)
  • er worden regelmatig herhalingsmomenten ingericht zodat je op je eigen tempo bepaalde inhouden kan herhalen, verwerken of oefenen er wordt extra taalondersteuning aangeboden

  In dit traject duurt de eerste module een volledig schooljaar (in plaats van een half). De overige modules volg je wel op het reguliere tempo. Dit traject start enkel in september. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je vrijgesteld worden van enkele lessen.

 • Gecombineerd onderwijs

  Via het afstandsonderwijs kan je zorgkundige (1,5 jaar) of verpleegkundige (4 jaar) worden. Je moet pas na het eerste gezamenlijke basisjaar de keuze maken voor welk van beide trajecten je kiest. Het uitgangspunt van het ‘Afstandsonderwijs’ is begeleide zelfstudie: je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden via zelfstudie, dit alles met de nodige digitale en persoonlijke begeleiding. We gebruiken Smartschool als elektronisch leerplatform waarop interactief leermateriaal wordt gezet om het instuderen van de leerstof te vergemakkelijken. Uitdieping van de leerstof gebeurt via gespreide contactmomenten met docenten in een schoolse omgeving waar oefenkansen en persoonlijke begeleiding centraal staan. Daarnaast bieden we je oefenlokalen die 24/24u toegankelijk zijn zodat jij je praktische vaardigheden kan inoefenen wanneer je zelf wil.